PTT personelinin emeklilik hakları nasıl olacak?

PTT personelinin emeklilik hakları nasıl olacak? / Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısının yasalaşması halinde, kurumda çalışan personelin sosyal güvenlik hakları nasıl olacak? /

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısının yasalaşması halinde, kurumda çalışan personelin sosyal güvenlik hakları nasıl olacak?

Tasarı yasalaştıktan sonra, personel bir idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılacak. Bunlar, eski tabirle SSK'lı olacak, yani 5510 ssayılı Kanunun 4-1 a kapsamında görev yapacaklar. Bunlara işten ayrıldıklarında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenecek.

ÇALIŞANLARIN DURMU

1- SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLER

Sözleşme ile çalıştırılmayı kabul etmeyip eski statüleri çalışmak isteyenler, hangi kanunna tabi o şekilde çalışmaya tabi olacaklar.

Yani kişi Emekli Sandığına tabi ise ve yeni durumdaki sözleşmeli statüye geçmemişse bu kişi Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya devam edecek. (Bakınız geçici 5. madde)

2- SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇMEYİ KABUL EDENLER

a- 5510 sayılı Kanun öncesinde hizmeti olanlar: Bunlara iki hak tanınıyor. Kişi isterse, sözleşmeyi kabul ettikten sonra dahi Emekli sandığına tabi olmayı seçebilir. Veya isterse eski tabirle SSK'ya tabi olabilir. Bu kişinin takdirine bırakılmıştır. (Bakınız geçici madde 6, 3/a fıkrası)

Geçici 6 maddenin 3/a fıkrasında sözleşmeli statüye geçip de, Emekli Sandığına bağlı olmayı talep edenlere ilişkin olarak "emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları PTT tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir." denmiştir. Bu hüküm personelin kendi cebinden emekli keseneğini ödeyeceği anlamına gelmemektedir. Hali hazırdaki yapıda da hem emekli keseneği hem de kurum karşılığı, memurun maaşından kesilip Devlete ödenmektedir. Yeni durumda bu şekilde olacaktır. Devlet brüt ücret üzerinden emekli keseneğini ve kurum karşılığını kesip, personele net maaşı verecektir. Yani bu ifade teknik bir idaden ibarettir.

Emekli Sandığında iken SSK'ya geçmeyi kabul edenlerin şunu bilmesi gerekmektedir: Emeklilik haklarında son 3 yıl 6 ay nereye prim ödendiğine bakılmaktadır. Eğer son 3 yıl 6 ay SSK'ya prim ödenmiş ise daha önce 20 yıl Emekli Sandığına prim ödenmiş olsa da kişi SSK üzerinden emekli edilmektedir.

b- 5510 sayılı Kanun öncesinde hizmeti olmayanlar: Bunlara bir seçenek tanınmamıştır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2010 Ekim ayından itibaren istihdam edilenler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. (Bakınız geçici madde 6, 3/b fıkrası)
Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam metin

PTT personelinin durumu ne olacak?

3- İŞÇİ STATÜSÜNDE İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇMEK İSTEYENLER

Sözleşmeli statüye geçmeyi kabul eden işçiler için, işçilikte geçen sürelerin iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır. (Bakınız geçici madde 6, 4. fıkrası)
EMEKLİ OLANA FAZLA İKRAMİYE

Son düzenlemelerde özelleştirme kapsam ve programindaki kuruluşlarda, TBMM'de, TRT'de olduğu gibi hizmet süresi fazla olanlarin, hizmetlerini genel yaş haddinden (65 yaş haddi) önce terketmeleri halinde ilave hak verilmektedir.

Örnek; sitemizde yer verdiğimiz ikramiye tutarlari, geçici 7. maddede belirtilen yüzde oranlari nispetinde fazla ödenecektir.(Memurlar.net)


Künye - İletişim - Reklam
Son.tv'te yayınlanan makalelerin hukuki sorumluluğu sahibine aittir. Ayrıca basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz veren Son.tv aynı şekilde muhtaplarının da hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda özel haberlerinin kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılması durumunda hukuki yollara başvurur.