Bülent Arınç'tan açıklamalar

Bülent Arınç'tan açıklamalar / Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yılın son bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. / bülent arınç açıklama, bülent arınç canlı, bülent arınç son dakika, bakanlar kurulu

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yılın son bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yılın son bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

İşte Arınç'ın açıklamalarından satır başları

ÇOĞU HAFIZALARIMIZDAN SİLİNDİ


Yeni arkadaşlarımız tanıdığımız arkadaşlarımız. Efkan Âlâ ile birlikte bütün arkadaşlarımıza başarılar diledik. Arkadaşlarımız da bu konudaki düşüncelerini başbakanımıza ve bizlere ifade etmiş oldular. Tabi 2013’ün son Bakanlar Kurulu toplantısı olması sebebiyle iç ve dış gelişmeler bakımından tekrar bir gözden geçirme imkanı bulduk. Bir yıl içerisinde pek çok şeyler oldu. Bir çoğu hafızalarımızdan silindi. Ama her olayın kıymeti var. 2014 yılı hedeflerimizi de performanslarımızı da topluca ifade etme imkanlarımız oldu.

2014 yılına gidiyoruz. Ahmet Kahraman arkadaşımız dün vefat etmiştir. Ahmet Kahraman’ı meslek hayatından tanıyan, arkadaşlarımız olan, müsteşarlık dönemiyle, HSYK’da da görev yapması sebebiyle yakından tanımıştık. Huzurlarınızda Allah’tan rahmet diliyorum. Tarafsız bakan konumunda da son seçimler öncesinde de görev yapmıştı. Eşleri de yargı mensubudur. Başsağlığı diliyorum.

KANUN TASARISI TASLAĞI SUNULDU


Bazı bakan arkadaşlarımızın sunumları oldu. Sayın Taner Yıldız üç kanun tasarısı taslağı üzerinde bilgi sundular. Biri, enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının teşiklat görev kanunu, özet olarak taslakta yer alan konulardan birisi, nükleer enerji proje uygulaması dairesi kaldırılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, süresi 5 yılı geçmemek üzere enerji performans sözleşmeleri yapılabilecektir. Doğal mineralli su arama işlerine ilişkin olarak, bakanlardan oluşan bir kurul meydana getirilmektedir. Taslak olumlu görülmekle birlikte, bazı konularda ek çalışma yapılması gereği duyulmuştur.

Kalkınma bakanımız Cevdet Yılmaz önemli bir konuda açıklama yaptılar. Referandumla anayasada değişiklikler yapılmıştı. Ekonomik ve sosyal konseyin yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Bir taslağı sundular. Bu da olumlu karşılanmakla birlikte tekrar gözden geçirilmesi benimsendi. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız, iş hayatımızı ilgilendiren konular üzerinde sunumlar yaptı. Bu çalışmaların yakın zamanda sonuçlandırılarak sunulması ilke olarak benimsendi. Asgari ücretin ne olacağına ilişkin merak yaşanıyor. Komisyonda farklı kesimlerden temsilciler var. mümkün olabilecek gelişmeler konusunda sayın bakan açıklama yaptı.

PARTİMİZE OLAN SEVGİDE EKSİLME OLMADI
Doğalgaz talebi geldi. İllerde büyük ölçüde tamamladı. Bazı ilçelerde doğalgazla ilgili çalışma yoktu. Bugüne kadar doğalgaz gidemeyen ilçeler için BOTAŞ’a verilen görev süresi 28 Haziran 2014’e uzatılmış oldu. Demin ilave etmeyi unuttuğum konuda yurt içi gezilerinde izlenimler paylaşılmış oldu. Son gezi Manisa ve ilçelerine yapılmıştı. Sevinçle söylemeliyim ki halkımızın partimize olan sevgisinde hiçbir eksilme olmadığı gibi yüzde yüzlük daha büyük bir artış var. Her yer çok kalabalıktı. Sayın başbakanımıza, hükümetimize karşı gösterilen güven duygusu en üst noktaya varmıştı. Bunun dışında yine iç ve dış gelişmelerle ilgili görüşmeler yapıldı.

SORU CEVAP
17 Aralık sürecinden sonra gündeme gelen Adli Kolluk ile ilgili yürütmeyi durdurmasının ardından, yasal süreç konusunda bazı adımlar atılabileceği doğrultusunda, bu konu gündeme geldi mi? Ne gibi adımlar atılabilir? Başbakanın dediği gibi gereği nasıl yapılır?


Bu çok büyük bir eleştiriyle karşılanan bir durumdur. O da şu. Adli Kolluk ile ilgili yönetmelik, içişleri ve adalet bakanımızın iştirakiyle değiştirilmişti. Bununla ilgili olarak Barolar Birliği ve bir iki kuruluş, Danıştay 10. Dairesi’nde dava açtılar. İptalini istediler. Bu hukuki bir konudur. Elbette Danıştay konuyu inceleyecek, yasalara uygunluğu denetleyecekti. Ancak beklenmedik bir gelişme oldu. HSYK kararda bir gün önce bir tavır ortaya koydu. Belli sayıdaki üyenin yaptığı açıklamayı hepimiz hayretle karşıladık. Adalet bakanımız, bakan arkadaşlarımızla bir aradaydık. 12 Eylül 2010 referandumuyla yeniden hayat bulan HSYK’nın kanuna baktığımız zaman, başında Adalet Bakanı'nın bulunduğu bir kurul böyle bir karar alamaz.

Anayasa hukuk normu var. Bunu bazıları korsan bildiri olarak nitelendirdi. Bazıları da bunun yasalara uymadığı şeklinde konuştu. Bazıları da benim de içinde bulunduğum arkadaşlarımız da, bunun doğrudan yargıya müdahale olarak anlaşılmasını istediler. Anayasa’nın 138. Maddesine göre, görülmekte olan bir dava hakkında hiçbir kurum kurul ve kişi yargıyı baskı altına alamaz. Bu HSYK’nın saygıdeğer üyeleri olsa bile.

BEŞ KİŞİLİK HSYK'NIN MİLİTAN YARGIÇLARI DESTEKLEDİĞİ...


Geçmişte şikayet ettiğimiz, sonunda demokratik bir noktaya getirmek suretiyle, AB’den de tebrikler aldığımız bir konuda, beş kişilik HSYK’dan, her yaptığı işlemden sıkıntı duyan insanlar, bu üye sayısını 22’ye çıkarmak suretiyle, bir kısmının seçimle gelmesi, bir kısmının belli kişilerin ve kurumların atamasıyla gelmiş olmasını demokratik olarak görmüşlerdi, görmüştük. Demokratikleşme açısından önemli, meslek açısından önemli olarak görmüştük. Beş kişilik HSYK’nın militan yargıçları desteklediği, Yargıtay üyesi olarak seçtikleri insanların, kendilerini HSYK üyesi yapması karşılığında hangi uygulamaları yaptığının çetelesini tutmuştuk. Bundan kurtulduğumuzu zannediyorduk.

Adalet Bakanı henüz görevini başlamıştır. Usulüne göre HSYK’nın kendilerini ziyaret etmesi gerekir. HSYK toplanacaksa buna başkan, Adalet Bakanı'nı kast ediyorum, ya da yetki verdiği başkanvekilini toplantıya çağırması gerekmektedir. Madem ki toplandınız, ne karar alırsanız alın, bu kararı açıklamakta kurulun başkanına düşer. Basına bir bildirinin sızdırıldığı, bir bildiriyle karşı karşıya kaldık. Bunu tartışabilirdik, tartıştık da. Ama ertesi gün Danıştay’ın ilgili dairesi yürütmeyi durdurma, veya iptal noktasına gidecek. Bu beklenen bir kişiydi. Talebi reddedeceklerdi yada talebi kabul edeceklerdi. HSYK’nın bir yönlendirme yapmalarına direnmeleri gerekirdi.

BİR KARŞILIĞI OLMASI GEREKİR


Eski günlerin özlemini çekenlere "oh" dedirtmiş olabilir. HSYK’nın kendi kanununu ihmal ederek değil bilerek görmezden gelerek yaptığı çalışmanın bir karşılığı olması gerekir. Üç güçten bahsediyoruz. Burada bir itirazımız yok. Yeter ki her güç her erk kendi görevini bağımsızlık ve tarafsızlık içerisinde yerine getirebilsin. Yürütmenin bütün eylemleri yargısal denetime tabii. Yasama, yasama da pek çok denetim altında. Cumhurbaşkanı'na gidiyor, veto edebilip Meclis’e gönderebiliyor. Ana muhalefet partisi birleştiğinde, Meclis’ten çıkan her kanunu iptal etmek durumunda. Bunu da Anayasa Mahkemesi kararında görüyoruz.

YARGIYI DENETLEYECEK HANGİ GÜÇ VAR


Peki yargıya geldiği zaman onu denetleyecek hangi güç var? Hiçbir şey yok. Gazetelerde boy boy yazılıyor. Görevini kötüye kullanan bir HSYK üyesi hakkında ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapılamaz. Yürütmenin yasamanın ellerinin kollarının bağlandığı bir ülkede, yargı gücünün karşısında hiçbir denetim mekanizması yok ki, onun yaptığı yanlışlar dikkat çekebilsin. HSYK mahkemelere talimat vermek suretiyle büyük bir hata yapmıştır. Bu hukuk dışılıkları dikkate alan hükümetimizin gerekeni yapacağından hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Bir kanun değişikliği, anayasa değişikliği gerekli olacaksa bugünden bir şey söyleyemem. Bunun merkezi TBMM’dir. Adalet bakanlığımızın, yargısal ve yasal ne yapılacaksa bütün bunları en kısa zamanda yerine getirecektir.

bülent arınç açıklamabülent arınç canlıbülent arınç son dakikabakanlar kurulu

Künye - İletişim - Reklam
Son.tv'te yayınlanan makalelerin hukuki sorumluluğu sahibine aittir. Ayrıca basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz veren Son.tv aynı şekilde muhtaplarının da hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda özel haberlerinin kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılması durumunda hukuki yollara başvurur.