SON TV

2019 Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte yeni bedelli askerlik ücreti ve yeni sistem

Askerlik süresini kısaltan, herkesi eşitleyen, profesyonel orduya geçişi kolaylaştıran, bedelliyi kalıcı hale getiren yeni askerlik sistemi vatani görev için gün sayan milyonlarca gencin yükümlülüğünü fırsata çevirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taslağını hazırladığı AK Parti'nin son şeklini verdiği yeni askerlik sisteminin bu hafta Meclis'e sunulması beklenirken detayları da netleşmeye başladı. Yeni askerlik modeli, her koşulda 1 aylık temel eğitimi zorunlu kılacak.

2019 Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte yeni bedelli askerlik ücreti ve yeni sistem

Çalışmalar hız kazandı. Dolayısıyla askerlik hizmetini yapacak olan her genç, mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri ile tanışacak ve TSK mensubu olacak. Böylece yeni sistem ordu-millet bağını güçlendirecek. Sistem ayrıca, bugüne kadar profesyonel orduya geçişte uygulanan aşamaların bir sonucu olarak önemli bir aşamayı daha beraberinde getirecek. TSK, milli bir güçle ‘profesyonel’, ‘caydırıcı ve ‘operasyonel’ kapasitesini daha da artırmış olacak.

HERKESE YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE TEMEL EĞİTİM

Yeni sistemin getireceği en önemli yeniliklerden birisini, askerlik yükümlülüğü bulunan tüm vatandaşlar tarafından alınan genel askeri eğitiminin 1 ay zorunlu askerlik bağlamında devam ettirmesi olacak. Yeni modele göre ordu-millet bağı, 1 ay zorunlu askerlik ile devam edecek. Böylelikle bütün vatandaşlar temel savunma eğitimini almış olacak. Askerlik yapacak her Türk vatandaşı, TSK’yı tanımış ve mensubu bulunmuş olacak.

Dolayısıyla askerlik hizmetini yapacak olan her genç, mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri ile tanışacak ve TSK mensubu olacak. Böylece yeni sistem ordu-millet bağını güçlendirecek. Sistem ayrıca, bugüne kadar profesyonel orduya geçişte uygulanan aşamaların bir sonucu olarak önemli bir aşamayı daha beraberinde getirecek. TSK, milli bir güçle ‘profesyonel’, ‘caydırıcı ve ‘operasyonel’ kapasitesini daha da artırmış olacak.

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni sistemin getireceği en önemli yeniliklerden birisini, askerlik yükümlülüğü bulunan tüm vatandaşlar tarafından alınan genel askeri eğitiminin 1 ay zorunlu askerlik bağlamında devam ettirmesi olacak. Yeni modele göre ordu-millet bağı, 1 ay zorunlu askerlik ile devam edecek. Böylelikle bütün vatandaşlar temel savunma eğitimini almış olacak. Askerlik yapacak her Türk vatandaşı, TSK’yı tanımış ve mensubu bulunmuş olacak.

BEDELLİ VE YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN YANISIRAS ASTSUBAYLIK FIRSATI

İki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından TSK’nın ihtiyacı miktarınca yedek astsubay alınacak. İhtiyaç fazlaları er ve erbaş olarak askerlik hizmetlerini yerine getirecek. Yeni oluşturulan yedek astsubaylıkla birlikte TSK’nın yüksekokul mezunlarından daha verimli bir şekilde faydalanması sağlanacak. Bedelli askerlikten elde edilecek kaynağın profesyonel askerlik hizmetlerine ve savunma sanayine katkı sağlaması orduyu daha kuvvetli hale getirecek.

ERLİKTEN GENERALLİĞE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni askerlik modeli fırsat eşitliği sunmasıyla da dikkat çekiyor. Yeni sistemde, er olarak başlayıp, general seviyesine kadar yükselme şansı sağlanıyor. Böylelikle, askerlik mesleğinde başarı gösterme potansiyeli olan gençlerin kariyer olanakları genişletilmiş olacak.

EN AZ ASGARİ ÜCRET

Yeni askerlik sistemi bedelli askerlik yapmayanlara sosyal haklar getirecek. Bu kapsamda, yükümlü erbaş/erlere yönelik sosyal yardımlar artırılacak. Yükümlülerden istekli olanlardan 6 ay süreyle devam edeceklere asgari ücretten az olmamak üzere harçlık ödemesi yapılacak. TOKİ ev alımında öncelik verilecek. İş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından kredi sağlanabilecek.

PROFESYONEL ORDUYA GEÇİŞ

Yeni sistemle TSK, halkın farklı kesimlerinden oluşma geleneğini muhafaza edecek. Ancak, ‘uzman er ve erbaş’ uygulamalarıyla aşamalı olarak bugüne getirilen ‘profesyonel’ ordu yapılanması da dengeli bir şekilde sürdürülecek. Avrupa ülkelerinde deneyimlerinden yararlanılarak, tümüyle profesyonel askerlerden oluşan askerlik sisteminin kolay sürdürülebilir bir sistem olmadığı tespiti yapıldı. Dolayısıyla ihtiyaç kadar profesyonel asker bulundurulması hem daha verimli hem de maliyet açısından daha uygun olacak.

KAPASİTE ARTACAK

Uzman erbaş ve sözleşmeli er uygulamaları ile TSK kadrolarında profesyonel personel oranında artış sağlanmış ve başarılı sonuçlar alındı. Böylelikle TSK’da, “profesyonel” ve “yükümlü askerlik” dengesi sağlanmış oldu. Aşamalı profesyonelleşme ile Türkiye’nin caydırıcılığı ve operasyonel kapasitesi artırılırken, hem iç güvenlik, hem de sınır ötesi harekât ile kritik görevlerde askerlik yükümlülerinin görev yapmaması sağlandı.

En kısa askerlik: 1 ay + 30 bin TL

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler, eğitim şartı aranmaksızın 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını ödeyecek. Sonrasında bir aylık temel askerlik eğitimini yerine getirmek şartıyla askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaklar. Günümüz şartlarında 240 bin gösterge yaklaşık 30 bin TL’ye tekabül ediyor. Belirtilen 240 bin gösterge, Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilecek veya yarısına kadar azaltılabilecek.

YOĞUN TALEBE GÖRE KURA ÇEKİMİ

İsteklilerin sayısını, Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Bu durumda kontenjandan fazla bedelli başvurusu olur ise istekliler arasından elektronik ortamda kura çekimi gerçekleştirilecek.

En kısa askerlik: 1 ay + 30 bin TL

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler, eğitim şartı aranmaksızın 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını ödeyecek. Sonrasında bir aylık temel askerlik eğitimini yerine getirmek şartıyla askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaklar. Günümüz şartlarında 240 bin gösterge yaklaşık 30 bin TL’ye tekabül ediyor. Belirtilen 240 bin gösterge, Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilecek veya yarısına kadar azaltılabilecek.