SON TV

2020 yılında 45 bin 414 bireysel başvuru karara bağlandı

Anayasa Mahkemesi 2020 yıllık raporunu yayımlandı. Rapora göre, 2012-2020 yılları arasında yapılan 295 bin 38 bireysel başvurudan 257 bin 108’i yani yüzde 87.14’ü sonuçlandırıldı. 2020 yılında 40 bin 402 bireysel başvuru yapıldı. Mahkeme 45 bin 414 bireysel başvuruyu karara bağladı.

2020 yılında 45 bin 414 bireysel başvuru karara bağlandı

Anayasa Mahkemesi 2020 yıllık raporu yayımlandı. Raporda 2020 yılında mahkemenin öne çıkan kararları ile norm denetimi ve bireysel başvuru istatistiklerine yer verildi.

NORM DENETİMİ İSTATİSTİKLERİ
Önceki yıllara göre gelen iptal – itiraz başvuru sayısı 2012 yılında 159, önceki yıllardan devreden iptal – itiraz başvuru sayısı 108 iken 2020 yılında önceki yıllara göre gelen iptal – itiraz başvuru sayısı 101, devreden iptal – itiraz başvuru sayısı 100 oldu. 2020 yılı toplam gelen iptal ve itiraz başvuru sayısı 201, karara bağlanan 81, sonraki yıla devreden başvuru sayısı ise 120 oldu. Yıllara göre gelen başvuruların iptal – itiraz dağılımı da istatistiklerde yer aldı. 2012 yılında gelen iptal davası 20, gelen itiraz başvurusu 139 iken 2020 yılında gelen iptal davası 45, gelen itiraz başvurusu 56 olarak yansıdı. Yıllara göre sonuçlandırılan iptal davası başvurusu 2012 yılında 47, itiraz başvurusu 160 iken 2020 yılında iptal davası başvurusu 29, itiraz başvurusu ise 52 oldu. 2020 yılı içinde sonuçlandırılan iptal davalarında 13 iptal, 14 red, 2 birleştirme kararları verilirken, itiraz davalarında ise 11 iptal, 30 red, 11 birleştirme kararı verildi.

BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
2020 yılında 40 bin 402 bireysel başvuru yapıldı. Mahkeme 45 bin 414 bireysel başvuruyu karara bağladı. 2012-2020 yılları arasında 295 bin 38 bireysel başvuru yapıldı, bunun 257 bin 108’i yani yüzde 87.14’ü sonuçlandırıldı. 2020 yılı derdest bireysel başvuru sayısı ise 25 bin 674 olarak yansıdı.

Sonuçlandırılan başvuruların karar türüne göre dağılımı ise şöyle:

İdari ret 12 bin 223, kabul edilemezlik 228 bin 855, en az bir hakkın ihlali 14 bin 027, hakkın ihlal edilmediği 738, diğer bin 265. Toplam 257 bin 108 kararın yüzde 100’ü sonuçlandırıldı.

SONUÇLANDIRILAN DOSYA SAYILARINA GÖRE ESAS İSTATİSTİKLERİ
Toplamda 257 bin 108 dosya sonuçlandırıldı, bu dosyalardan 14 bin 27’sinde ise ihlal kararı çıktı. Esastan incelenen dosyalar bazında bakıldığında, esastan incelenen 14 bin 765 dosyadan 14 bin 27’sinde karar verildi.
En az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilen bireysel başvuru sayısı 2020 yılında 5 bin 658 oldu.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE GÖRE ESAS İSTATİSTİKLERİ
İhlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılım istatistiği şöyle:
Yaşam hakkı 128, Kötü muamele yasağı 381, Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı 237, adil yargılanma hakkı 9 bin 39, ifade özgürlüğü 605, eğitim hakkı 3, ayrımcılık yasağı 111, din ve vicdan özgürlüğü 8, Maddi manevi varlığın korunması hakkı 53, Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı 442, Mülkiyet hakkı 2 bin 764, Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı 8, Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 123, Örgütlenme özgürlüğü 68, Suç ve cezaların kanuniliği ilkesi 14, Masumiyet karinesi 22, Etkili başvuru hakkı 265, Zorla Çalıştırma ve angarya yasağı sıfır, Bireysel başvuru hakkı 2, Hükmün denetlenmesini talep etme hakkı sıfır, diğer haklar sıfır. İhlal kararı verilen dosya sayısı ise 2020 yılında 5 bin 690 oldu.