SON TV

Askeri suçlara bakacak mahkemeler belirlendi!

Askeri suçlara bakacak mahkemeler belirlendi!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen askeri suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.

Buna göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden; vatan aleyhinde suç işleyen, harp hıyaneti, milli müdafaaya hıyanet, milli mukavemeti kırmak gibi suçlara ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı ağır ceza mahkemesinin, Diyarbakır’da 4 ve 5 numaralı, İstanbul’da ise 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemelerinin bakmasına karar verildi. Bunun dışında kalan kalan diğer suçlara ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 1 numaralı ağır ceza mahkemesinin karar verildi.

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden açılacak davalara ise, asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, iki dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı asliye ceza mahkemesinin, ikiden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 3 numaralı asliye ceza mahkemesinin, Ankara’da ise 3, 51 ve 52 numaralı asliye ceza mahkemelerinin bakması kararlaştırıldı.

Ayrıca, kovuşturma evresine geçilmiş askeri suçlara ilişkin dava dosyalarının belirlenen bu mahkemelere devredilmemesine, kesinleşinceye kadar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam etmesine, devredilmiş olan arşiv dosyalarının bu mahkemelerde kalmaya devam etmesine karar verildi.

Kaynak: SABAH