SON TV

Başkomiser DEAŞ’ı yazdı

Uzun yıllar Terörle Mücadele biriminde görev yapmakta olan yurt dışı ve yurt içinde bir çok çalışma ve eğitim programlarına katılan Başkomiser Mehmet Teltik’in yeni kitabı “Deaş’ın Kodları” raflarda yerini aldı.

Başkomiser DEAŞ’ı yazdı

Terör örgütü DEAŞ uzmanı Başkomiser Mehmet Teltik örgütü yazdı.

Uzun yıllardır emniyette gösterdiği çalışmalarının yanı sıra Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim dalında yüksek lisansını yapan Teltik, Geçtiğimiz yıl tezinde “IRAK-ŞAM İSLAM DEVLETİ IŞID/DEAŞ: İDEOLOJİSİ, YAPISI, PROPAGANDA ARAÇLARI VE EYLEMLERİ” başlıklı bir tez yazdı.

BAŞKOMİSERDEN BİLİMSEL KİTAP

Tezini tamamlamayan başkomiser Teltik, bilimsel araştırmaya dayalı, nicel ve nitel analiz programlarıyla beraber birlikte birçok veri inceleme metotlarının da kullanıldığı özel bir kitap yazdı.

Teltik, tezinden hareketle yazdığı kitabına DEAŞ’ın kodları adınnı verdi. Kitapta terör örgütünün ideolojisi, yapısı, propaganda araçları ve eylemleri ele alındı.

Mehmet Teltik kitabı hakkında “Günümüzde DEAŞ terör örgütü gibi dini istismar eden terör örgütleri, bir kısım dini bilgileri dinin özünden ve bütünlüğünden kopararak, parçacı bir yaklaşımla klişeleştirip, sloganlaştırıp meşruiyet kaynağı olarak kullanmaktadır”açıklamasında bulundu.

DEAŞ’IN KODLARI

DEAŞ terör örgütünün ideolojisi, yapısı, propaganda araçları ve eylemlerini dört bölümde inceleyen Teltik, çalışmanın ilk bölümünde büyük ölçüde terör, terörizm ve çeşitleri ile ortaya çıkış nedenleri ve sonuçları, ikinci bölümünde DEAŞ ortaya çıkışı, oluşumu ve gelişim süreci ve aynı zamanda DEAŞ’ın beslendiği kaynaklar, yapılanma şekli ve şeması detaylı olarak ele alındığını, çalışmanın üçüncü bölümünde DEAŞ’ın eleman profili ve propaganda araçları üzerinde durulduğunu ve terör örgütünün eleman profilini belirlemek amacıyla Gaziantep Adliyesi’nde haklarında adli işlem yapılan kişilerin verilerinden faydalanıldığını, dördüncü bölümde ise DEAŞ terör örgütünün yapmış olduğu eylemlere değindi.