SON TV

Birinci Sınıfa ayrılma esaslarında değişiklik

Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcılarının birinci sınıfa ayrılma esaslarına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu ilke kararında değişiklik yapıldı.

Birinci Sınıfa ayrılma esaslarında değişiklik

Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcılarının birinci sınıfa ayrılma esaslarına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu ilke kararında değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:
MADDE 1 -05.05.1983 tarihli ve 18034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11.04.1983 tarihli ve 4 sayılı Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Karan’nm 2’nci madde başlığının ‘Kıdem, Süre ve Meslek İçi Eğitim Bakımından’ şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı İlke Kararının 2’nci maddesinin birinci fıkrasının ‘Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32’nci maddesine göre Tinci derece maaşını İlilen almış olmaları, Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde fiilen 10 yılını doldurmuş bulunmaları ve en az üç meslek içi eğitim programına katılmış olmaları gerekir.’ şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı İlke Kararma aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 29.06.2022 tarihli ve 2248/Terfi sayılı kararıyla; “11.04.1983 tarihli ve 4 sayılı Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Karan’nda yapılan değişiklikler yayımı tarihinden itibaren uygulanır.”
MADDE 4 – Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Aynı ilke kararına “Yürütme: Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.” hükmü 9’uncu madde olarak eklenmiştir.