SON TV

Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, son iki yılda dört ayrı kitaba imza attı.

Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren’in kaleme aldığı 4 kitap muhtaç yaklaşık 200 öğrenciye burs olarak geri döndü.

Son iki yılda güncel hukuki konular üzerine ve daha çok pratiğe yönelik 4 kitap kaleme alan Ekren, kitaplarının gelirlerini öğrencilere bağışladı. Gelirlerini burs mahiyetinde nakdi olarak öğrencilere dağıtan Ekren’in şu ana kadar ülkenin çeşitli yerlerinden 200’e yakın öğrenciye burs verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savıcıs Ekren’in bu davranışı büyük örnek teşkil ederken kitaplarının bu yardım kampanyası nedeniyle yoğun ilgi gördüğü belirlendi.

ASIM EKREN’İN KALEME ALDIĞI KİTAPLAR

ADLİYE KORİDORLARI – DÜŞÜN CE GÜL

En son geçen hafta çıkan ve kısa sürede tükenmesi nedeniyle ikinci baskıya geçen ‘Adliye Koridorları Düşün Ce Gül’ isimli kitabında hem kendisinden hem de meslektaşlarından derlenen trajik, trajikomik anılara, anekdotlara yer verildi. Kitap adeta adliyelerin bilinmeyen yüzüne ışık tutuyor. Yine hukukçu meslektaşlardan, adliyelerdeki çalışma arkadaşlarından nakledilenler ile ne zaman ve nerede geçtiği pek bilinmeyenler daha çok komik anılar, kadı, hakim, savcı, avukat ve adliye ile ilgili fıkralarda da yer verilmiştir.

Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü

HABERLERE KARŞI YASAK HAKLAR

‘Haberlere Karşı Yasal Haklar’ isimli kitapta, “Soruşturma ya da kovuşturmaya konu edilen gazete, televizyon, internet haberi, gazetecilik faaliyeti kapsamında mıdır? Haber, ulusal yada uluslararası mevzuatta düzenlenen ve gazetecilik mesleğine tanınan yasal düzenleme ve yerleşik yargısal kriterler çerçevesinde mi sunulmuş yoksa bunları aşarak ve kişilik haklarını ihlal ederek suç oluşturacak şekilde midir? İfade ya da basın özgürlüğü hakkı nedir, bu özgürlükler neyi kapsamaktadır? Bu hak hangi sınırlamalara tabidir? Bu ve benzeri durumlarda, ceza mevzuatımıza göre, gazetecilerin hangi suçlarla karşılaşmaları mümkün olabilir? Gazetecilerin haberlerine karşı ise vatandaşların ya da kamu – özel kurumların yasal hakları nelerdir? Bunu hangi ölçülerde ve nasıl kullanabilirler? Toplatma ve yayın yasağı ile izinsiz ses veya görüntü kaydı yapmanın hukuki ve cezai yönü nasıldır?” şeklindeki sorulara mevcut yasal durum itibariyle cevaplar verilmiş. Ayrıca Basın Kanunu’ndaki suçları ya da basın yayın aracılığıyla işlendiğinde farklı bir boyuta ulaşan tartışmalı konuları ile taraflarca sehven yapılan ancak ilgililerini mağdur edebilen hususlar ele alınmış. Buna karşılık yapılmasında yarar görülen yasal yolları belirtilmiş. Kitabın ikinci baskısı çıktı.

Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü

TARAFTARA UYGULANAN SPOR SUÇLARI SEYİRDEN YASAKLANMA

‘Taraftara Uygulanan Spor Suçları Seyirden Yasaklanma’ isimli kitapta daha çok pratiğe yönelik… Mümkün oldukça teknik terimlerden kaçınarak, bireysel olarak taraftarın da anlayabileceği şekilde kaleme alınmış. Hangi eylemler spor suçları kapsamında? Seyirden Yasaklanma ne demektir? Yasaklanan taraftarın sorumlulukları ile taraftarın bilmesinde yararlı olan ve dikkat etmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak ele alınmış. En son yasayla getirilen değişiklikler işlenmiş ve kitap güncellendi. Kitabın üçüncü baskısı çıktı.

Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü

DOKTOR VE SAĞLIKÇIARA ŞİDDETİN HUKUKİ BOYUTU VE SONUÇLARI

‘Doktor ve Sağlıkçılara Șiddetin Hukuki Boyutu ve Sonuçları’ isimli kitapta doktor veya sağlık personelinin mesleki faaliyetlerinde maruz kaldıkları eylemler, bu yönden yapılan yasal düzenlemeler, sağlık çalışanlarına özgü suçlar yada sağlık çalışanlarınca işlendiğinde nitelikli hal alan suçlar, bunların soruşturma ve kovuşturmaları ile uygulama aksaklıkları ele alınmış. Yine sağlık mesleği mensuplarının özel yasalarında yer alan adli ve idari yaptırımları gerektiren eylemler ile sahte veya izinsiz olarak mesleğin yapılması ve izinsiz sağlık kurumlarının açılmasının yasal boyutuna bakılmış. Bunun yanında, doktorlarımızın, adalete en çok yardımcı oldukları esaslı konu olan adli rapor farklı yönlerle açıklanmaya çalışılmış. Kitabın üçüncü baskısı çıktı.

Cumhuriyet Savcısı yazdı, öğrencilerin yüzü güldü