SON TV

Danıştay Andımız kararının gerekçesini açıkladı

Danıştay Andımız kararının gerekçesini açıkladı

Danıştay’ın okullarda öğrenci andının okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesi belli oldu. Gerekçede, öğrenci andının içeriğinin Anayasa ve kanunlara aykırı olmadığı ve halen eğitim materyali olarak kullanılmaya devam ettiği kaydedildi. 2013 yılında yapılan dava konusu yönetmelik değişikliği ile anılan maddenin yürürlükten kaldırılarak And’ın ilkokullarda her gün dersler başlamadan önce okutulması uygulamasına son verildiği, bu konuda idarenin takdir yetkisi bulunduğu kaydedildi.

Danıştay, okullarda Öğrenci Andı’nın okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede, 2013 yılında yapılan dava konusu yönetmelik değişikliği ile öğrenci andının ilkokullarda her gün dersler başlamadan önce okutulması uygulamasına son verildiği hatırlatılarak, “Dava konusu yönetmelik değişikliği ile Öğrenci Andı okutulması uygulamasından vazgeçilmiş ise de, Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları ve eğitim araçları yönetmeliğinde yer alan ilköğretimin 1, 2 ve 3’üncü sınıflarına ait kitaplarda ikinci yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı’na yer verilmesinin zorunlu olduğu kuralı yürürlüktedir. Bu itibarla, Öğrenci Andı eğitim ve öğretim yöntemi ve metaryeli olarak kullanılmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

“KARAR TOPLUCA OKUTULUP OKUTULMAYACAĞINA İLİŞKİN”
Gerekçede, Atatürkçülüğe, Türklüğe ve bazı ahlaki değerlere yer veren Öğrenci Andı metnin Anayasa’da ve Milli Eğitim Temel Yasası’nda yer alan temel ilkelere uygun olduğu konusunda taraflar arasında bir çekişme bulunmadığına dikkat çekilerek, “Bu itibarla uyuşmazlık öğrenci andının içeriğine yönelik olmayıp, meri mevzuata göre hala eğitim ve öğretim yöntemi materyali olarak kullanılmaya devam edilen Öğrenci Andı’nın ilkokullarda her gün dersler başlamadan önce topluca okutulup okutulmayacağına ilişkindir” denildi.