SON TV

Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden 19 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ayrılmıştı. 1 Temmuz itibariyle Türkiye, resmi olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmış olacaktı. İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının ardından yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açılan davalar vardı. Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmeyi durdurulması talebini reddetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına ilişkin Danıştay’a dün savunma gönderdi. Savunmada, Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağına dikkat çekildi. Savunmada, dava konusunun Cumhurbaşkanın yetkisine tabi bir işlem olduğu, yargı denetimi kapsamında görülmesinin mümkün olmadığına işaret edildi. Ayrıca, sözleşmenin feshinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmesinde ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa’ya aykırılık bulunmadığına da dikkat çekildi.

SİYASİ PARTİLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KARŞI ÇIKTI
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Danıştay 10. Dairesine çok sayıda dava açıldı. Danıştay 10. Dairesi, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle açtığı davalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’nden savunma istedi. Danıştay’a gönderilen savunmada, sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesi kararının iptal kararına konu edilmesinin mümkün olmadığı, bundan dolayı davanın reddi gerektiği belirtildi.

SABAH