SON TV

Danıştay’ın Ayasofya’ya kararı için geri sayım

Danıştay'daki Ayasofya Cami, duruşması sona erdi. Danıştay kararını en geç 15 günde açıklayacak. Yeniden cami statüsü verilmesi durumunda 30 gün içerisinde uygulanması gerek.

Danıştay’ın Ayasofya’ya kararı için geri sayım

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına yönelik görülen Danıştay’daki duruşma sona erdi. Danıştay’ın Ayasofya ile ilgili son kararı 15 gün içerisinde açıklanacak.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ve Cumhurbaşkanlığı’nın taraf olarak katıldığı duruşmanın ardından Danıştay, 1934’te Ayasofya caminin müzeye dönüştürülmesi yönünde verilen Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal ederse Ayasofya 89 yıl sonra yeniden cami olacak.

Danıştay Savcısı Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğunu ve hukuka aykırılık olmadığını görüşünde bulunmuş olsa da savcı görüşünün, kararda bağlayıcılığı bulunmuyor.

AYASOFYA’DA 45 GÜN SONRA NAMAZ KILINABİLİR

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı Bakanalr Kurulunun müzeye dönüştürme kararını hukuka aykırı bularak kararın iptaline hükmede ve karar kesinleşirse, kararın 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekecek. Dolayısıyla Danıştay’ın kararı açıklama süresi ve kararın uygulaması süresini göz önünde bulundurduğumuzda Ayasofya en geç 45 gün sonra yeniden ‘resmen’ cami olabilir.

Zira, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların sonuçları” başlıklı 28. maddesi uyarınca kararın 30 gün içinde uygulanması gerekiyor.

Söz konusu maddede şöyle deniyor: “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.”