SON TV

Esnafın kredi borcuna yönelik erteleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisinden maddi zarar gören esnaf ve sanatkârların, kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ve Halk Bankası kanalıyla 30 Haziran öncesinde kullandıkları düşük faizli kredi borçları üç ay süreyle ertelendi.

Esnafın kredi borcuna yönelik erteleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kapsam dahilindeki kredi borçlarından, 1 Temmuz-30 Eylül arasında vadesi dolacak olan ve 1 Temmuz itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek, taksit sayısı değişmeksizin üç ay süreyle ertelenecek.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÇALIŞAN SAYISINI AZALTMAMA KOŞULU

Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhütname alınacak. Çalışan sayısını azaltan esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamında çıkarılacak.

Karar kapsamında ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme işlemi maddi ve şahsi teminat durumunu değiştirmeyecek, borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermeyecek. Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ödenmeye devam edilecek.

TEKRAR KREDİ ÇEKİLEBİLECEK

Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara talepleri halinde banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda erteleme tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.