SON TV

FETÖMETRE nedir? Kurmay Başkanı Cihat Yaycı kimdir?

Fethullahçı Terör Örgütü'nün korkulu rüyası FETÖMETRE nedir? FETÖMETRE'nin mucidi Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı’nın FETÖMETRE’sini SON TV sizler için analiz ediyor!  

FETÖMETRE nedir? Kurmay Başkanı Cihat Yaycı kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki tam kripto yöntemlerini kullanan Fethullahçı kadroları ‘önce tespit et sonra imha et’ stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE analiz programını geliştirip uygulamaya geçiren Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın FETÖMETRE’sini SON TV sizler için analiz ediyor!

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan KHK kararları çerçevesinde, uyuyan hücre, cansız personel ya da kripto unsurlar olarak değerlendirilen FETÖ iltisaklı terörist askeri personelin tespiti ve imhasına yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde etkin ve kararlı bir mücadele edilmesi kararı alındı.

Ancak bunun nasıl olacağı bilinmemekteydi. Başarısız Fethullahçı darbe girişimi sonrası Kuvvet Komutanlığı’nın tüm personeli ve donanmanın durumunu değerlendirmek adına etkin bir mücadelenin yapılması önemliydi. TSK’ya 2001 sonrası sistematik bir biçimde asimetrik savaş açan kripto unsurların bir türlü bulunamaması ya da bulunmak istenmemesi maalesef darbe sürecini engelleyememişti.

GAYRİ NİZAMİ HARP TEKNİKLERİ KULLANIYORLAR

FETÖMETRE

TSK içindeki kripto unsurlarla merkezi tedbirlerle mücadele bir türlü başarılamıyordu! TSK’yı ‘ele geçirme stratejisi’ ile yapılanmış düşman unsurlar, kendisine yönelik her türlü istihbarı faaliyeti önceden haber alıyor, kendisine yönelik faaliyetleri boşa çıkarttıktan sonra da rütbesi ve konumu her ne olursa olsun kimin talimat verdiğini buluyor ve yok ediyordu.

ÖRGÜT HEDEFLEDİĞİ PERSONELİ YOK EDİYOR

Şöyle ki; Personel Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği gibi stratejik birimleri elinde barındıran Fethullahçı yapı, kendisine yönelik her girişimi anında öğreniyordu. Ve kişiye özel “Karşı İstihbarat Stratejisi” geliştirerek yapıya düşman olan personeli önce asılsız elektronik ihbarlar, sahte hesaplar, sosyal medya, paravan internet siteleri, gerçek kişilere dayanan yalan tanıklık (örgüt mensubu) gibi gayri nizami savaş metotlarını kullanarak ilgili askeri personeli hedef tahtası yapıp adeta yok ediyordu.

Öyleyse karşımızdaki gayrinizami harp teknikleri çok iyi bilen ve çekinmeden kullanan bu düşmanla nasıl mücadele edilecekti?

SON TV Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği FETÖMETRE Analiz Programını askeri kaynaklara dayanarak detaylıca araştırdı. İşte araştırmalarımızda elde ettiğimiz o bilgiler…

FETÖMETRE BİNLERCE FETÖCÜYÜ ORTAYA ÇIKARDI

Başarısız darbe girişiminden hemen sonra 10 Eylül 2016 tarihinde Tümamiral Cihat Yaycı’nın gerekli girişimleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı bünyesinde Adli Takip, İnceleme ve İdari İşlem Şube Müdürlüğü kuruluyor. Şube Müdürlüğü’nün çalışmalarının asıl hedefi, kripto Fethullahçı yapıyı bir an önce tespit edip ilgili resmi makamlara ulaştırmak. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yaycı tarafından talimatı verilen kriterler matrisi 70 temel düzeyde 250’de alt kriterli hesaplama yöntemi oluşturuyor. Anılan şube müdürlüğü personeli tarafından görevde veyahut emekli personel ve akrabaları dahil olmak üzere yaklaşık 810 Bin askeri personele ilişkin biyografik personel bilgileri detaylıca değerlendirilmeye alınmış.

Askeri makamlar tarafından yürütülen adli ve idari soruşturmalarda, 20 bakanlık 25 kamu kurumu ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla iş birliği ve uyum çerçevesinde, elde edilen bilgi ve belgeleri, darbe girişimine fiilen iştirak eden Fethullahçı yapıyla iltisaklı (ilişkili) olduğu tespit edilen askeri personel hakkında idari işlem yapıp sonuçları adli makamlara ulaştırdığı öğrenildi.

700 BİN KİŞİ ANALİZ EDİLDİ

Fethullahçı Yapıyla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kurulan Adli Takip, İnceleme ve İdari İşlem Şube Müdürlüğü, Deniz Personel Yönetim Bilgi Sistemi’nde bulunan 1 milyona yakın cep telefonu numarası Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Bylock arama motoru vasıtasıyla incelenip Bin Beş yüz askeri personel veya yakınlarının Bylock kullanıcısı olduğunu da ortaya çıkarmış. Ayrıca 700.000 personel yakını inceleyerek, yaklaşık 1240 personelin ihraç olan yakınları da tespit edilerek ilgili FETÖMETRE analiz programına dahil edilmiş.

20 MİLYON SATIR DİJİTAL VERİ İNCELENDİ

Fetömetre

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan Bank Asya hesaplarına ilişkin 20 milyon satır verinin detaylı analiz edilmesi sonucunda yaklaşık 10 Bin askeri personelin Bank Asya bilgileri ile Fethullahçı yapıya yakın yayın abonelikleri dernek ve vakıflara yapılan bağış ve okul-dershane bilgileri de elde edilmiş. Yaklaşık 22 Bin yabancı dil sınav notu ayrıntılı olarak incelenip yabancı dil sınav notları arasındaki anormalliklerin tespit ve analiz değerlendirmesi de yapılmış.

80 BİN ASKERİ PERSONEL İNCELENDİ

Bu değerlendirme sürecinden sonra iltisak ve irtibatları ne düzeyde olduğu da ortaya çıkarılmıştır. 80 Bin askeri personel sicil dosya kaydı tek tek incelenerek elde edilen bilgiler 70 temel ve 250 alt kriterli hesaplama tablolarını dikkatlice değerlendirilmiş. Yapılan incelemelerde, genç yaşta ve mesleki geçmişlerinin henüz başında olmalarından dolayı, fazla iz bulunamayan haklarında başkaca bilgi elde edilemeyen genç subay-astsubaylar için ise 33 temel ve 60 alt kriterli matris kullanılmış. Böylelikle örgütün derin uzantılarının da tespit edilerek gelecek yıllarda örgütle iltisaklı nesillerin de tekrar TSK’ne girmemesinin hedeflendiği görülüyor. Oluşturulan FETÖMETRE sisteminin temel amacı, ölçülü olmak ve adaletli olacak şekilde bilimsel yöntemler (tersine mühendislik) kullanılarak somut verilere dayanıyor. Sistemin, askeri personelin mesleki safahatı ve özel hayatı dikkate alınarak değerlendirme ve hakkında karar vericilere en doğru bilgilendirmeleri 5-N 1-K esasına göre oluşturulduğu öğrenildi. En önemli kıstaslardan biri de kurum personeli hakkında adaletli kanıya varabilmesi maksadıyla merkezi olarak icra edilen idari tahkikatlar ile incelemelerde zaman-mekan bağlantısı aranmakta, verilen itirafçı ifadesinin gelen istihbarı bilginin doğruluk mahiyeti taşıyıp taşımadığı da çok detaylı olarak araştırıldığını öğreniyoruz. Uzman personel tarafından tek elden icra edilen idari tahkikatlar ile görevde bulunan 270 askeri personel, araştırma birimleri tarafından örgütle irtibatının tespit edildiğini hissederek örgüt mensubiyetlerini kabul ederek itirafçı olduğu belirtiliyor.

600 SİVİL MAHREM YÖNETİCİ İMAM ORTAYA ÇIKARILDI

FETÖMETRE yöntemiyle itirafçı olan FETÖ mensubu personeller, adli birimlerde verdiği samimi itiraflarla, 600’e yakın örgüt yöneticisi konumunda olan sivil mahrem imamın tespit edilmesini sağladığı da vurgulandı. Ancak örgüt tarafından mücadelenin yavaşlatılması ve engellenmesi maksadıyla örgütsel girişimlerde bulundunulğu da saha araştırmalarımızdan öğreniyoruz.

SORUŞTURMALARI AKAMETE UĞRATMAYA ÇALIŞTILAR

İdari tahkikat heyetinin yürüttüğü çalışmalarda, örgüte müzahir bazı personel tarafından suyun özellikle bulandırılmaya çalışıldığı da yapılan incelemeler de ortaya çıkarılmış. Araştırmalarımızda FETÖ ile mücadelenin engellenmesi ve yavaşlatılması kapsamında tespit edilen bazı hususları da sizler için şöyle sıralayabiliriz. Devletin merkezi sinir sistemine kadar sızmış olan hain FETÖ terör örgütü ile mücadele sürecinde Twitter gibi sosyal medya hesapları vasıtasıyla, özellikle bizim bu yazıda adlandırdığımız FETÖ ile Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurulmasında ve organizasyonunda büyük pay sahibi olan Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ve ailesinin başta olmak üzere, mücadelede etkin rol oynayan ATİİİ Şube Müdürlüğü personeli ve aileleri hakkında gerçeklerden uzak mesnetsiz yıpratma, itibarsızlaştırma ve saygınlığını azaltma yoluyla, FETÖ ile mücadeleye sözde darbe vurulması hedeflendiği de belgeleriyle ortaya çıkarılmış.

DARBEDEN SONRA MAHREM İMAMLARA SUÇÜSTÜ YAPILDI

Kurulan sistem ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan etkin mücadele sonucunda özellikle mahrem ve kripto yapının süratle çözülmeye başlandığı da ortaya konuluyor.  Ocak- Şubat 2018 ayları içerisinde FETÖMETRE ile tespit edilen üst düzey subaylarla yapılan görüşmelerde halen mahrem abilerle görüştüklerini beyan etmişler ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda mahrem imamların suçüstü yakalatılması sağlanmış.

CİHAT YAYCI’YA ÖRGÜTSEL İFTİRA TALİMATI VERDİLER

Bu yöntemlerden en dikkat çekici husus ise, FETÖ tarafından gözaltına alınan mahrem abilerine Tümamiral Cihat Yaycı’nın FETÖ ile iltisaklı olduğunu mutlaka ifadelerinde geçirmeleri direktifinin verilmiş olduğu da tespit edilmiş.

SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN PERSONEL ALIM KRİTER AÇIĞINI KAPATTILAR

SAVUNMA BAKANLIĞI ile ilgili görsel sonucu

Terör örgütünün son dönemde özellikle Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ve ATİİİ Şube Müdürlüğü personeli hakkındaki sistemli karalama çalışmasının altında yatan en büyük nedenlerden biri de özellikle 2010 sonrası Askeri Okullar mülakatlarında yapılan seri usulsüzlüklerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca ortaya çıkarılması. Araştırmalarımızda mücadelenin yavaşlatılmasının yanı sıra, örgütün öncelikle TSK içerisinde kaybettiği nüfuzunu yeniden kazanabilmek maksadıyla TSK’da yeniden yapılanmak istediğini de öğreniyoruz. FETÖMETRE Uzmanları Savunma Bakanlığı’nca belirlenen Personel Öğrenci Temin Kriterleri incelendiğinde, Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı denizden koruma görevi de dahil olmak üzere birçok kritik görevde bulunması sakıncalı olan personel tespit edilmiş. FETÖ ile hala irtibatlı kişilerin, temin kriterlerine takılmaksızın TSK’da görev yapabildikleri ve TSK personeli olabildikleri de ayrıca bu sistem sayesinde tespit edilmiş.

FETÖMETRE Uzmanları, Milli Savunma Bakanlığı Temin Kriterleri üzerinde 2014 sonrasının dikkate alındığı bu tarihten önceki FETÖ ile irtibat iltisak bilgilerinin büyük bir kısmının dikkate alınmadığını ayrıca tespit etmişler. Eğer bu skandal durum ortaya çıkarılmasaydı, 2014 yılı başından itibaren sözde örgüt lideri Fethullah Gülen talimatı ile geçmiş irtibatını gizlemiş kişilerin yeniden TSK’da yuvalanması ve sızmasına zemin hazırlanacaktı.

RESMİ KURUMLARLA KOORDİNELİ GİDİLDİ

Halihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca FETÖ ile mücadele için uygulanan sistem, çeşitli vesilelerle Savunma Bakanlığı başta olmak üzere İlgili Bakanlıklar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer Kuvvet Komutanlıkları gibi birçok kamu kurum ve kuruluşu ile paylaşılmış durumda.

FETÖMETRE NEDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ ile mücadelenin sistematik bir biçimde yürütülmesi için Personel Başkanlığı bünyesinde Adli Takip, İnceleme ve İdari İşlem (ATİİİ) Şubesi kurulmuştu. Tümamiral Cihat Yaycı’nın, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na atanmasının ardından oluşturulan ATİİİ Şube, Deniz Kuvvetleri’nde kamuoyunda FETÖMETRE olarak bilinen kriterler matrisi hazırlamıştı. 70 ana kriter ve 250 alt kriterden oluşan matris kapsamında, ByLock kullanımı, himmet, sınav notları, Bank Asya hesap hareketleri gibi ayrıntılı incelemeler ve idari işlemler ölçü olarak kabul edildi.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Tümamiral Cihat YAYCI, 1966 yılında Elazığ’da doğmuştur. 1984 yılında Deniz Lisesi’nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS’de II. Komutanlık görevlerinde bulunmuş, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yapmıştır.

Cihat Yaycı

Bu süre zarfında 2000 yılında Deniz Harp Akademisi’nden, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun olmuş, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve müteakiben Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

“Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi” Ana Bilim Dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD’de “Fizik Mühendisliği” ile “Elektronik Mühendisliği” dallarında yüksek lisans eğitimi ve İstanbul Üniversitesi’nde “Uluslararası İlişkiler” ana bilim dalındaki doktora eğitimini tamamlamıştır.

30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tuğamiralliğe terfi eden Tümamiral YAYCI, 2012-2014 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini deruhte etmiştir.

29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe terfiini müteakip, 2016-2017 yılları arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanı görevlerini icra etmiştir. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral YAYCI bayan Müşerref YAYCI ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

SON TV HABER ARAŞTIRMA