SON TV

Suriye kriz masası kurulmalı

Suriye de savaş 3.yılına girerken Suriye halkının yaşadığı trajedi her geçen gün büyümektedir, Ülkemize gelen Suriyeliler çadır kentler ve evlerde yaşayanlar olarak iki guruba ayrılmış durumdadır.

Çadır kentler ve konteynır kentlerde yaşayan 190 bin sığınmacının barınma, sağlık, eğitim ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılandığını biliyoruz. Fakat kendi imkanları ile Türkiye ye gelmek zorunda kalmış yaklaşık 200 bin Suriyeli sığınmacı evlerde ikamet etmektedir. Antakya Kilis,Gazi Antep,Urfa,Mardin,Adana,Maraş,ve İstanbul da Dernek ve vakıfların yardımı ile yaşamaya çalışan bu insanların sağlık,gıda,eğitim sorunu,İkamet sorunu gibi bir çok sıkıntılarla boğuştuklarına şahit oluyoruz.

Suriye li sivil toplum örğütleri Yurt dışından ve Türkiye den Suriye ye insani yardım iletme noktasında sıkıntılar yaşamaktadır, Burada Gümrük bakanlığı, İçişleri bakanlığı Ve Sağlık bakanlığının mevzuatları kolaylaştırıcı ve işlemleri hızlandırıcı bir yöntem geliştirmesi gerekiyor. Bir çok Suriyeli vatandaşın ikamet sorunu ve Eğitim sorunu ile ilgili sıkıntıları Bürokratik mevzuat gereği ağır işlemektedir.

Suriye nin İnsani yardım noktasında yaşadığı Sıkıntıların aşılmasında sivil toplum derneklerimiz çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Suriye de insani yardım ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanması Gereken işbirliğinin sağlanması için Bürokrasi, Kamu diplomasisi, Sivil toplumun koordine edilmesi iş birliğinin daha sağlam bir yapı içersinde yürütülmesi gerekiyor.

Bölgede Suriye yardımlarının organizesi için oluşturulan koordinatör valilik elinden gelen çabayı göstermesine rağmen, yetersiz kalmaktadır. Suriye Kriz Masasının acilen kurulması gerekiyor. AFAD ve STK işbirliği tek başına sorunları çözmede yeterli olmayacaktır, Suriye krizi büyüdükçe Türkiye ye sığınan insanların sayısı da aynı oranda büyümektedir.Bu sorunların Suriye Kriz Masası tarafından merkezi bir yapı içersinde koordine edilmesi gerekiyor.

Suriye li sığınmacıların Barınma, Eğitim,Sağlık,İkamet,Hukuk,Vize,Siyasi yapılanma,Kamu ve medya algısı problemi gibi ,çok yüzeysel ve derinlikli problemlerinin varlığını kabul etmemiz gerekiyor.Sorunların bir merkezde ele alınarak değerlendirilmesi elzem bir haldir, Suriye Kriz Masasının biran evvel kurulması kaçınılmaz bir durum arz etmektedir.