SON TV

Türklüğü inkâr etmek ha?…

Bu yazıyı yazdığım için kendimi kınıyorum…

“Ancak ebediyetlerin istiâb edeceği” Mehmetçiklerin mensup olduğu bir millet, gazete ve internet yazılarıyla savunulmaya ihtiyaç duymaz. Dünya kütüphanelrini dolduran binlerce kitabın bile anlatmakla bitiremediği bir millet için beş altı yüz kelimelik bir yazı yazmak zuldür.
Son Peygamber’in diniyle şereflenen, Süleymaniyeleri inşâ eden, Itrîleri, Yunusları, Fuzûlîleri, Karacaoğlanları, Nakkaş Osmanları ortaya çıkaran bir milletin, kıytırık yazılara ihtiyacı yoktur.

Hun İmparatorluğunu, Köktürk ve Uygur Devletlerini, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarını kuran, gidilebildiği her yere medeniyet ve insaniyet götüren, temel düstûru adalet ve nizam olan bu âlî-cenap milletin tarih içinde kapladığı hacim, yazılmaz; hissedilip sezilir. O yüzden bu yazı bile zâiddir ama gene de yazıyoruz.

Son zamanlarda, anayasada “Türk” kelimesinin yer almaması için gayret sarf eden Kürtçülerin olduğunu görüyor, okuyor ve dinliyoruz. Bunlar daha düne kadar “Kürtler yok sayıldı ve inkâr edildi.” gibi laflar ediyorlardı. Şimdi tutmuşlar “Anayasada ‘Türk’ kelimesi yer almasın.” diyorlar. Bunu dağdaki eşkıya dese neyse!… Kelli felli Kürt aydınlaı da aynı sakızı çiğniyorlar ve bu defa Türklüğün yok sayılmasını istiyorlar. Yani, Türklüğün inkâr edilmesini istiyorlar.

Hani siz Kürtlerin inkâr edilmesine karşıydınız?
Kürtlerin inkâr edilmesine karşıydınız da şimdi, niye Türklerin inkâr edilmesini istiyorsunuz?

Kürtlük inkâr edilince kötü de, Türklük inkâr edilince iyi mi?…

Türklüğü tarih yok edemedi, siz mi yok edeceksiniz?…
Binlerce yıldan beri, en umutsuz zamanlarında bile küllerinden yeniden dirilmeyi beceren Simurg gibi dirilen; dirilmekle kalmayıp insanlığa “milliyet nedir öğreten” bu milleti inkâr etmek haddinize mi düşmüş?…

30 yıldır, devletin bazen merhameti, bazen de gafleti yüzünden sürmekte olan terör karşısında bu milletin teslim olup inkâra ve yokluğa mahkûm edilebileceğini mi zannediyorsunuz?

İyi be!… Sana olunca kötü, Türklere yapılınca iyi!…
Yemezler!…

Bu millet son yıllarda, muzahrafâtını atıp bağırsaklarını temizledi. Bundan sonra, herkes kartlarını daha açık oynayacak. Toplumsal barış zedelenmesin, kardeşlik yara almasın, insanlığa halel gelmesin diye yutkundup durduk; sabrettik… Sabrımızı korkuya yordunuz… Şimdi tutmuş “Anayasada Türk kelimesi yer almasın”. diyerek bu necip milleti yok sayma cesaretine yelteniyorsunuz…

Türk milletini inkâr edip yok saymaya yeltenmeye kimsenin gücü yetmez. Bu millet, Ortadoğu’nun belirleyici unsurudur ve bundan bu özelliği gelecekte daha da güçlenerek devam edecektir.

PKK’nın kan bulaştırdığı siyasetiniz, dünya durdukça lanetle anılacaktır. Siz kim oluyorsunuz da Türk milletinin varlığını inkâr ediyorsunuz?…Siz önce ellerinizdeki kanı temizleyin de ondan sonra insan içine çıkın.

Tarihin akışını belirleyen Türk milleti, “şehâdetleri dinin temeli” olan ezanlarla, dünya durdukça duracaktır.