SON TV

İşte 3. Köprü’ye adı verilen Yavuz Sultan Selim Han

İstanbul'a yapılacak 3. Köprü'nün adının 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü' olacağı açıklandı. Peki ilk Osmanlı Halifesi olan Yavuz Sultan Selim kimdi? İşte cevabı...

İşte 3. Köprü’ye adı verilen Yavuz Sultan Selim Han

I. Selim, bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padişahı, 74. İslam halifesi ve ilk Osmanlı halifesidir. Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun, eşi Ayşe Hafsa Sultan’dır. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman’ın babasıdır.

Selim, tahta babası II. Bayezid’e karşı darbe yaparak çıkmıştır. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüştür. Padişahlığı döneminde Anadolu’da birlik sağlanmıştır. Mısır Seferi sonucunda kutsal topraklar Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 6 Temmuz 1517’de Kutsal Emanetler denilen ve aralarında Muhammed Peygamber’in hırkası, dişi, sancağı ve kılıcı da bulunan eşyaları, Hicaz’dan Yavuz Sultan Selim’e gönderilmiştir. Böylece 29 Ağustos 1516’da Hilafet Abbasi soyundan Osmanlı soyuna geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu’nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır.