SON TV

Gayrimenkul sektörü Türkiye’ye göç ediyor

MEVZUTTAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

Üçüncü Köprü, üçüncü havalimanı, sağlık kampüsleri, finans merkezleri, yabancı dostu mevzuatımız olsun, yabancı sermayeyi daha çok çekelim, gelişelim derken, özellikle petrol zengini olarak isimlendirilen ülke yatırımcılarının yatırımlarını gerçekleştirmek için seçmiş oldukları bölgeleri sosyo-ekonomik sıkıntılara bağlı olarak yeni yatırım merkezleri ile değiştirme arayışlarında Türkiye, sunduğu imkanlar ve mevzuat açısından tanıdığı kolaylıklarla birlikte bir yatırım merkezi haline gelmeyi başarmış durumda.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN YOLUNU YABANCIYA AÇAN YASAL DEĞİŞİKLİKLER

03.05.2012 tarihinde kabul edilen 6302 sayılı Tapu ve Kadastro Kanunun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Türkiye’de taşınmaz edinmek isteyen yabancılara önemli kolalıklar sağlanmıştır. Bunun en önemlisi, 35. Maddede öngörülen ‘’Karşılıklılık Koşulu’’nun yani söz konusu yabancı ülkede Türk vatandaşına aynı hakkın tanınıyor olması koşulunun kaldırılarak, 183 ülkeye şartsız gayrimenkul edinme hakkı tanınmıştır. Ancak taşınmazın askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ya da stratejik olarak değerlendirilen alanlar dahilinde yer almaması ve 30 hektarlık miktar sınırının aşılmaması gerekmektedir. Anılan, bu son sınırlamadan yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları ve başka ülke vatandaşlığına geçmiş Türk asıllı kişiler ile bunların çocukları muaf tutulmuştur.
Edinilen arazi üzerinde herhangi bir yapı bulunmaması durumunda, geliştirilecek olan projenin 2 yıl içinde Bakanlık’tan onayı, projenin bu süre sonunda tamamlanmaması halinde ise, taşınmaz ya da sınırlı ayni hakkın tasfiyesi için Tapu Müdürlüklerince Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gerekmektedir.

ŞİRKETLERİN GAYRİMENKUL EDİNİMİ

Tapu ve Kadastro Kanunu 36. Maddede belirtildiği üzere, şirketin yabancı sermayeli olması halinde yabancı uyruklu gerçek kişi ya da yabancı tüzel kişi, şirket sermayesinin %50 veya fazlasına ve/veya yönetim kurulu üyelerini görevden alma ve atama yetkilerine sahip ise, söz konusu şirket sadece faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebileceklerdir.
Başvurular doğrudan Tapu Müdürlüklerince sonuçlandırılacak ve bunlar, yabancıların kendi ülkelerindeki kanunlara göre kurulmuş tüzel kişilikler dışındaki tüm tüzel kişilikler, cemaat, vakıf, dernek, kooperatif…vs. herhangi bir işlem yapılmaksızın reddedilmektedir.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, gayrimenkule dayalı projelere ortak yatırım yaparak, yüksek kazanç elde etmeyi hedefleyen GYO ı özellikle son zamanlarda oldukça sık duymaktayız. Bu ortaklıklar, alışveriş merkezleri, hastaneler gibi büyük projelerin gerçekleşmesini finansal açıdan mümkün kılarken, GYO larına halkın payları karşılığında iştiraki ile elde edilen miktarlarla da şirketlerin finansman gücü büyümektedir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, bir anonim şirket olarak ya da kurulu bir şirketin ana sözleşmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü değişiklikleri yaparak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi mümkündür. Halkın da payları oranında bu ortaklıklara katılması, portföylerin konunun uzmanları tarafından yönetilmesi açısından avantajlar sağlamakla birlikte, şirketler ve ülke ekonomisi adına önemli bir noktayı oluşturmaktadır.
Uluslararası alanda Eylül 2013 te Türk ve Kuveyt gayrimenkul yatırım sektörünü bir araya getirmeyi hedefleyen Türkiye-Kuveyt Gayrimenkul Zirvesi’nin yine Kuvey’te yapılacak olması da, istatiksel verilerin yanında iki ülke arasındaki sektörel ilişkinin güçlülüğüne işaret etmekle birlikte, Danimarka’dan Keops, yerel firmalardan Saf, Kuzu Group, Nurol, Ağaoğlu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Türkiye’de gayrimenkul sektörünün büyümesine öncülük eden firmalar arasında olduğu söylenebilir.