SON TV

Kablo devi Tümka ekonomik darboğazda

Beş girişimcinin 21 yıl önce küçük bir atölyede başlayarak Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasına soktuğu Tümka Kablo, zor günler yaşıyor. Yıllık 250 milyon TL'lik ciroya sahip Tümka Kablo aleyhine 6.6 milyon TL'lik dava açıldı. Şirket ise, kredi taksitlerini düzenli ödediğini, bankanın ekonomik piyasaların bozulmasından endişe ederek aleyhlerine hukuki girişimde bulunduğunu öne sürdü.

Kablo devi Tümka ekonomik darboğazda

YÜKSEL KOÇ

1992 yılında küçük bir atölyede kurulan, yıllık 205 milyon TL’nin üzerindeki satışlarıyla ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran, dünyanın 90 ülkesine kablo satan Tümka Kablo, ekonomik açıdan zor günler yaşıyor.

21 yıllık ekonomik hayatında tek bir çeki bile icraya verilmeyen, senedi protesto edilmeyen, ürettiği elektronik kabloların yüzde 90’ını 90 ülkeye ihrac ederek Marmara Bölgesi’nin en çok ihracat yapan ikinci firması olan Tümka Kablo, ilk olarak ortaklar arasındaki kavgayla gündeme gelmişti.

Nisan ayındaki kavgada, iki ortak bir ortağı 30 adamla şirketin merkezini basıp hisselerini zorla ele geçirmeye çalışmakla suçlamıştı. Şirketin ortaklarından Kaan Kasapoğlu, diğer ortak Hakan Okumuş’u 30 adamla fabrikayı basıp hisselerini bedelsiz devir almaya zorladığını iddia etmişti.

İstanbul Sanayii Odası’nın geçen yıl yayınladığı 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 205 milyon TL’lik cirosu ile Türkiye’nin en büyük 375’inci sanayi kuruluşu olarak gösterilen Tümka Kablo, baskın olayından bir ay sonra icralık oldu.

Şirkete, ortakları Halil Haşmet Kasapoğlu, Mustafa Kaan Kasapoğlu ve Ahmet Hakan Kasapoğlu’nun kefaleti ile 2006 yılında 2 milyon TL ve 1 milyon dolar, 2011 yılında da 6 milyon TL’lik kredi kullanan Akbank, 2013 yılında kredilerin geri ödemesinde aksaklıklar olduğu gerekçesiyle hukuki süreci başlattı.

NOTER İHTARI ÇEKTİ

6 Mayıs 2013 tarihinde borçlu şirket ve kefillerine noter ihtarı çeken Akbank, muaccel hale gelmiş 6 milyon TL’nin 1 gün içinde ödenmesini ihtar etti. Şirket ve kefilleri, cevabi ihtarlarında aksatılmış kredi taksitleri bulunmadığını savunarak ödeme yapmadı.

6.6 MİLYON TL’LİK İCRA TAKİBİ

Noter ihtarından sonuç alamayan banka, faizi ile 6 milyon 613 bin TL’ye ulaşan alacağının tahsili için borçlu şirket ve kefilleri aleyhine ilamsız icra takibi başlattı. Şirket ve kefilleri, borç miktarı ile faize itiraz ederek aleyhlerindeki icra takibini durdurdular.

Noter ihtarı ve icra takibinden sonuç alamayan banka bu kez icra takibine yapılan itirazın kaldırılarak takibin devamı için itirazın iptali davası açtı.

DAVA AÇTI

Borçluların icra takibine yaptığı itirazın haksız olduğunu öne süren banka, davalı şirket ve ortaklarının hatsız itirazın nedeniyle kullandırdıkları kredinin riskini ortadan kaldıramadığını öne sürdü. Borçlulara uyguladıkları faiz oranlarının kanuna aykırı olmadığını savunan banka, borçuların haklarındaki hukuki süreci geciktirmek amacıyla bu itirazlarda bulunduğunu öne sürdü. Banka, borçluların icra takibine yaptığı itirazın kaldırılmasını, alacağı 6.6 milyon TL’nin de yüzde 20 icra inkar tazminatı eklenerek tahsilini istedi.

ŞİRKETİN YANITI

Kefil sıfatıyla aleyhine önce icra takibi yapılan sonra da dava açılan ortaklardan Hakan Okumuş, hukuki açıdan geçerli bir kefaletinin olmadığını öne sürerken, Tümka Kablo, banka ile olan kredi ilişkisinde tüm edimlerini yerine getirdiğini savundu. Banka ile imzalanan kredi sözleşmesine aykırı bir işlem yapmadıklarını savunan Tümka Kablo ve Ahmet Hakan Okumuş, yanıt dilekçelerinde şu ifadelere yer verdiler:

“Bankanın kayıtları incelendiğinde üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdik. Ancak banka ekonomik piyasaların bozulmasından endişe ederek önyargılı hareket etti. Noter ihtarı çekerek 1 gün içinde ödeme istediler. Bu süre temerrüde düşmemiz ve borcun da muaccel hale gelmesi için uygun ve yeterli bir süre değildir. Alacağın miktarını gözönüne alarak makul bir süre verilmesi gerekirdi.”

“Bankaların haksız hesap katlarından önce bir tek çeki yazılmamış, senedi protesto olmadı. 90 tane ülkeye ihracat yapan, üretiminin yüzde 90’ına yakının ihrac eden, sektöründe Marmara Bölgesi’nin en çok ihracat yapan ikinci şirketiyiz. 250 milyon TL’lik cirosu ile Türkiye’nin sanayi kuruluşlarından biridir. Hesap katından sonra bankaya yüklü miktarda ödemeler yaptık.

BANKADAN TAZMİNAT İSTEDİLER

Şirket ve ortağı Hakan Okumuş, bankanın icra takibini kötü niyetli olduğunu öne sürerek, 6.6 milyon TL’nin yüzde 20’si oranında kötü niyet tazminatı taleb ettiler.