SON TV

Latif Topbaş’tan savcı ve hakime suç duyurusu

17 Aralık sonrası mal varlıklarına tedbir konulmasının ardından işadamı Mustafa Latif Topbaş hakim ve savcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Latif Topbaş’tan savcı ve hakime suç duyurusu

17 Aralık sonrası mal varlıklarına tedbir konulmasının ardından işadamı Mustafa Latif Topbaş Savcı Muammer Akkaş ve Hakim Süleyman Karaçöl hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksel Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

AVUKATI TARAFINDAN SUNDU

Latif Topbaş’ın avukatı Ali Göksu tarafından HYSK 3. Dairesi Başkanlığına sunulan dilekçede, soruşturmayı yürüten ancak daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyadan el çektirilen ve mallara ilişkin tedbir kararı talep eden Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ile bu kararı veren İstanbul Hakimi Süleyman Karaçöl hakkında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili hükümleri gereği, cezai ve disiplin soruşturması, akabinde de kovuşturmaların icra edilmesi talep edildi.

Yapılan suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu kararın kanuni yetki sınırları dışına çıkılarak alındığı, savcı ve hakimin temel hak ve hürriyetlere saldırıda bulunduğu savunuldu.

26 SAYFALIK DİLEKÇE

Mustafa Latif Topbaş’ın avukatı Ali Göksu tarafından Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ve hakim Süleyman Karaçöl hakkında HSYK’ya yapılan 26 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, 7 iş adamı ile 2 şirket hakkında tüm mal varlıklarına el koyma kararının verildiği anımsatıldı.

DİLEKÇEDE NELER VAR?

Dilekçede, savcı Akkaş’ın adliye binası önünde kendisi tarafından kaleme alınmış bildirileri basın mensuplarına dağıttığı, yine akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının açıklamasına göre, savcı Akkaş’ın, Başsavcıvekilliğine haber vermeksizin 2 yıl boyunca müvekkilinin de aralarında bulunduğu soruşturmayı yürüttüğü kaydedildi.

Başsavcının bir şekilde soruşturmadan haberdar olup dosyayı incelemek üzere savcıdan talep ettiği anlatılan dilekçede, Akkaş’ın dosyayı göndermeyerek alelacele bir hareketle 25 Aralık’ta İstanbul (TMK 10. maddesiyle yetkili) 2 No’lu hakimi Süleyman Karaçöl’den bir kısım koruma tedbirlerine dair kararlar alıp şüpheliler hakkında gözaltı ve yakalama işlemlerinin icrası için müzekkereler gönderdiği belirtildi.

KARAR YASALARA AYKIRI

Dilekçede, mal varlıklarına yapılan el koyma kararının 1982 Anayasası’nın 35 ve 38. maddelerinde yer alan temel hak ve hürriyetler ile CMK’nın 123 ve 128. maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

“Şikayet edilen savcı ve hakimin, hukukun açık kaideleri kolayca ihlal edilmek suretiyle temel hak ve hürriyetlere nasıl saldırıda bulunulduğuna, temel insan haklarının koruyucusu olması gereken yargı mensuplarının kamu yararı haricinde bir amaç gütmeleri durumunda Anayasayı dahi nasıl yok sayabildiklerine, en somut örneği oluşturmaktadır. Cumhuriyet savcısı ve hakim, ölçüsüz şekilde kanunun kendilerine tanıdığı yetki ve sınırları açıkça aşarak, temel insan hak ve hürriyetlerinden birini ihlal etmişlerdir. Karar,koruma tedbirlerinin ortak özelliklerinden biri olan ‘yasallık ilkesi’ne aykırıdır. Yasaya göre suçun işlendiği tarihten önce edinilen mal varlıklarına tedbir uygulanamaz.”

KARAR GİZLİ AMACA HİZMET EDİYOR!

“Suç tarihinden önce kazanılan mal varlıklarına tedbir konulması, kamu yararı ve adalet amacı dışında şüphelileri, özel olarak seçilip, zamanlamasının da gizli amaca hizmet eder tarzda belirlenmiş olduğunu çok açık şekilde gözler önüne sermiştir”