SON TV

Yargıtay şike davası hakkında kararını verdi

Günü önemli bir gelişmeyle noktaladık. Yargıtay tarafından verilen karar ile Şike davasının neticelendiği bilgisine ulaşmış olduk. Yargıtay içerisinde Aziz YILDIRIM’ın da olduğu pek çok sanık hakkında cezaların onandığını açıkladı. Peki bundan sonra ne olacak. Hukuki Gündem olarak kararı güncel gelişmeler doğrultusunda değerlendireceğiz.

KARAR MAHKEME KALEMİNE ULAŞMADAN BASINA YANSIMIŞ

Şike Davasında avukat olarak bulunmama rağmen kararı medya kuruluşlarının verdiği haberlerden öğrenmiş olduğumu ilkin söylemek isterim. Tabi tarafı olduğum bir dosyada kararı bu şekilde öğrenmek biraz tebessüm ve eleştiri nedeni olacak. Mahkeme kalemini aradığımda dahi kararın kendilerine ulaşmadığını söylediklerinde, kimin hakkında ne karar verildiğini araştırmak için internet başına geçmem gerekti.
Yargıtay verdiği karar neticesinde çıkar amaçlı suç örgütünün varlığının tespitini yapmış gibi gözükmekte. Karar neticesinde birçok sanık için ceza infaz kuruluşlarına yol gözükmüştür. Onama kararı 16. Ağır Ceza Mahkemesine tebliğ edildikten sonra bu hususta infaz savcılıkları bilgilendirilecek ve sanıklar hakkında cezaevine çağrı kağıtları sanıklara tebliğ edilecek. Bu şekilde sanıklar hükümlü pozisyonuna geçecek. Aziz YILDIRIM dahil birçok kişi için kararın özeti budur.

YARGITAY NE KARAR VERDİ?

Yargıtay Ceza Dairesinin Şike Davasına ilişkin yapmış olduğu temyiz incelemesi neticesinde; Şike Suçunun ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütü yapısının varlığı hakkında Onama Kararı vermiş ancak birkaç hususta 16. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu hükmü bozmuştur. Buna göre;

Olgun Peker liderliğinde kurulan örgüte üye olma suçundan sanık Fatih Sandal hakkında atılı suçtan beraat kararı verildiği halde, sanığa ait cep telefonu ve sim kartın iadesi yerine hem müsaderesine hem de dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmesi hususunun BOZULMASINA cep telefonu ve sim kartın adı geçen sanığa İADESİNE karar verilmiş,

Sanık Serkan Acar hakkında sanığın temyiz incelemesi süresi içerisinde öldüğü anlaşıldığından, hakkında tesis edilen kararın BOZULMASINA, sanığın ölümü sebebiyle hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş,

Sanıklar Yusuf Turanlı, Ümit Karan, Tayfur Havutcu, Tamer Yelkovan, Serdal Adalı, Sami Dinç, Ömer Ülkü, Mehmet Yıldız, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Mecnun Otyakmaz, İbrahim Akın, Haldun Şenman, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay, İskender Alın, Hakan Karaahmet, Gökçek Vederson, Cemil Turhan, Bülent Uygun, Bülent İbrahim İşçen, Ali Kıratlı, Alaeddin Yıldırım, Abdurrahman Yakut, Abdullah Eker, Aykut Aydın, Olgun Peker, Selim Kımıl, Samet Erdemir, Özden Tütüncü ve Evren Kımıl için; şike suçlamasına ilişkin haklarında verilen hapis cezasının ertelenmesine yasal engel olmadığından, yasal şartların varlığı ve cezalarının ertelenip ertelenmeyeceğinin tartışılmadan hapis cezasının verilmesi nedeniyle kararın BOZULMASINA hükmedilmiştir.

BÜTÜN SANIKLAR CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Cezası onanmış olan bütün sanıklar teknik olarak cezaevine hükümlü olarak girecekler. Ancak burada birkaç yasal düzenlemeden bahsetmek gerekmektedir. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda yapılan yasal düzenleme ve reformlar neticesinde yargı paketleri olarak bilinen toplu yasal değişiklikler mevzuatımızda yer almıştı. Bu kanun düzenlemeleri şu sebeple önemlidir. Yapılan düzenlemeler neticesinde hükümlüler hakkında verilen ceza infazının son 12 ayını hükümlünün denetimli şekilde salıvermesine olanak tanımasıdır. Şu durumda hatırlanacağı üzere Sporda Şiddet Kanunu hakkında yapılan iyileştirme ve cezalarda indirim neticesinde şike ve teşvik suçunun karşılığı 3 ila 5 sene olan hapis cezaları 1-3 sene aralığına indirilmişti. Bu gelişmeler sonrasında verilen karar ile birçok sporcu hakkında 2 seneyi bulmayan hapis cezalarına hükmedildi.

FUTBOLCULAR CEZAEVİNE GİRER Mİ?

Futbolcuların da içerisinde bulunduğu birçok kişi için hükmedilen karar bozuldu. Yargıtay Ceza Dairesinin verdiği karar neticesinde 16. Ağır Ceza Mahkemesi Erteleme yönünden gerekli incelemeyi yapmadan cezaya hükmetmesi nedeniyle karar tekrar mahkemede görülecek buna göre tekrar değerlendirme yapılmasına müteakip yasal süreç tekrar işleyecek.

Ancak cezaları onananlarla ilgili durumu değerlendirecek olursak; verilen cezaların hesaplanmasında Ceza İnfaz Kanununa bakmak gerekir. Bu hususta yapılan düzenlemeler neticesinde hapis cezasının hesaplanmasında “belirli hapis cezalarında” 2/3 oranı, “örgütlü suçlarda” ise 3/4 ‘lük infaz hesabı yapılmaktadır. Bu hesaba göre ceza infazı 12 ayın altında kalan hükümlülerin talebi halinde iyiniyet ve yasal şartların varlığının tespiti neticesinde şartlı salıverilebilecektir. Bu konu hakkında yapılacak başvurular İnfaz Savcılığı kararı doğrultusunda uygulanmaktadır.

KARAR DÜZELTME TALEBİ İLE CEZAEVİNE GİRMEKTEN KURTULUNUR MU?

Verilen karara ilişkin Kanunda Karar Düzeltme Yoluna başvurulabilmektedir. Gerekli şartların varlığı halinde karar tekrardan incelenir ve neticeye vardırılır. Ancak Kanunda açıkça düzenlendiği üzere Karar Düzeltme Yoluna başvurma infazı durdurmaz ve hükümlünün cezaevine girmesini önlemez.

YENİDEN YARGILANMA

Güncel gelişmeler içerisinde özellikle Balyoz ve Ergenekon Kararları ile ilgili gelişmeler mevcut. Buna göre yeniden yargılamanın önünü açılmaya çalışılmakta. Özellikle “Özel Yetkili Mahkeme” kararları ile ilgili sıkıntıların ortaya konulduğu günümüzde bu hususta hem hükümetten hem de muhalefetten paralel bir talebin olduğu muhakkak. Eğer ki bu nedenle yapılacak bir yasal düzenleme olursa yasaların genelliği ilkesi gereği Şike Davası içinde bu durum geçerli olur ve yeniden yargılamaya konu olabilir. Ancak gelişmelerin olacağı güne kadar karar kesindir ve infazı gelecek süreçte olacaktır.

SON SÖZ OLARAK; Siyasi tutum ve söylemler neler getirir bilinmez ancak karar flaş bir gelişmedir. Dosya esasına ilişkin bilgimden yola çıkarak değerlendirmede bulunursam, alınan karara ilişkin birçok delil; hukuki ihtilaf ve kanuni yetersizlik taşımaktaydı. Araştırılması gereken birçok delil vardı ve yapılan incelemeler yetersizdi. Kanaatim o dur ki gelecek süreç yeniden yargılama için gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanmasına hız kazandıracak. Herkese Saygılar…