SON TV

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tekzip Metni

TKDK Manisa İl Koordinatörü Ahmet Işık, 12 Ocak'ta yaptığımız 'Devlet parasıyla ABD gezisi-Pensilvanya'ya da gitti mi?' başlıklı haber için düzeltme gönderdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tekzip Metni

TKDK Manisa İl Koordinatörü Ahmet Işık, 12 Ocak 2014 tarihinde yayınladığımız, “Devlet parasıyla ABD gezisi – Pensilvanya’ya da gitti mi?” Başlıklı haberimiz üzerine bir “Cevap ve Düzeltme” metni gönderdi.

Ahmet Işık, haberimizde yer alan fotoğraflar için de 6 Ocak 2014 tarihinde TÜTEV binasına bilgilendirme amacıyla gittiğini söyledi.

Cevap hakkına olan saygımızdan dolayı Ahmet Işık’ın yolladığı “Cevap ve Düzeltme” metnini aynen yayınlıyoruz.

CEVAP VE DÜZELTME METNİ

SON TV isimli internet sitesinde 13.01.2014 tarihinde yayinlanan “Devlet parasıyla ABD Gezisi-Pensilvanya’ya da gitti mi? Başlıklı haberde; aynı zamanda TÜTEV de yönetici olarak çalıştığım; şube başkanı olduğum; devletin tahsis ettiği resmi araçla haftada gün bu vakıfta gerçekleştirilen toplantılara gittiğim iddia edilmiştir. 30.12.2011 tarihinde
TKDK Manisa II Koordinatörü olarak göreve başladım ve çok kısa bir süre sonra. 10.05.2012 tarihinde TÜTEV yönetiminden istifa ettim. (Ek:l) TÜTEV Karar Defteri’nin 10.05.2012 tarihli sayfasi)

TÜTEV Vakfı, mühendis, mimar ve benzeri meslek gruplarında eğitim yaptıranlarla eğitim görenler arasında mesleki dayanışmayı temin etmek, destekleyici her türlü yardımda bulunmak maksadıyla kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kapsamda, TÜTEV, 2005 yılında kurulmuş olduğu AB Projeleri Koordinasyon Birimi ve AR-GE Birimi ile AB fonlarını kullanmaya yönelik hem projeler gerçekleştirmekte hem de AB projeleri için danışmanlık yapmaktadır.

TKDK, 5648 sayılı kanunla kurulmuş olup kuruluş amaçlarından biri de Avrupa Birliği kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek, bu alanda AB fonlarının tahsisini sağlamaktır. Mezkur Kanunda TKDK İL Koordinatörlerinin faydalanıcıların AB fonlarından azami ölçüde yararlanabilmeleri amacıyla tanıtım, bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunma görevi olduğu düzenlenmiştir.

Ayrıca, Kanunun Görev ve Yetkiler başlıklı 4.maddesinin (2) numaralı fikrasında “Kurum görevleri ile ilgili konularda kamu veya Özel hukuk kişileri,sivil toplum kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkili ve görevlidir denilmektedir. Bu bağlamda, TKDK, TOTEV gibi AB fonları ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlannın, kamu kurumlarinin, üniversitelerin ve özel şirketlerin AB Fonları ve IPARD hakkında bilgi edinme talepleri üzerine il Koordinatörlükleri aracılığıyla bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler Kurum Koordinatörlüğü bulunmayan illerde en yakın Koordinatörlük tarafından yapılmaktadır. Nitekim Manisa II Koordinatörlüğü, 2013 yilinda aralarında Ziraat Mühendisleri Odasi, Kalkınma Ajansları, Türkiye Ihracaat Meclisi, yurt içi tarım ve hayvancılık fuarları gibi pek çok kurum ve kuruluşta bilgilendirme faaliyetinde bulunmuştur. Bilgilendinne kapsaminda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin çeşitli
görevlendirme yazıları) TKDK’nın Izmir’de Koordinatörlüğü bulunmadığından TÜTEV îzmir Şubesinin 02/01/2014 tarihli bilgilendirme talebi de Izmir’e en yakın koordinatörlük
olan Manisa İl Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, şahsımın 06.01.2014 tarihinde resmi görevli olarak TÜTEV binasında yapılan bilgilendirme toplantısına katıldığı sırada haberde yer alan fotoğraflar çekilmiş olup, şahsımın, haftada üç defa söz konuşu vakfa gittiği İddiası asılsızdır. (Ek;2) 06.01.2014 tarihli görevlendirme yazisi).

Mezkur haberde, aynı zamanda şahsım kurum adına sürekli ABD’ye gittiği ve gidiş dönüş dahil olmak üzere Kurum’a fatura çıkarıldığı ayrıca Pensilvanya ya da giderek
Fethullah Gülen’i sık sık ziyaret ettiğim iddia edilmiştir. TKDK’da göreve başladığım tarihten bu yana görevli olarak sadece bir defa 08-14/10/2012 tarihleri arasında ABD’ye
gittim. Bu seyahatimi, Teksas Türk Amcrikan Ticaret Odası’nın davet mektubu üzerine, 04/10/2012’tarihli Başkanlık Makamı Olurunda görüleceği üzere (Ek:3), TKDK’nın tanıtımı amacıyla Teksas Eyalet Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılmak, Houston’da Türkiye başkonsolosu ve ticari ataşesi ile görüşmek ve New-York’ta Turk Amerikan iş Konseyi’nde
kurumumuzun tanıtımmı yapmak üzere gerçekleştirdim. Görevlendirme Olur’unda da görüleceği üzere Pensilvanya seyahat güzergahım üzerinde bulunmamaktadır. Bu konuda
TKDK Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü’nün resmi yazisi ve eki harcama belgeleri de ekte yer almaktadır.(Ek:4) Ayrıca söz konuşu görevlendirme ile ilgili olarak tarafima 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri esas alinarak, konaklama, uçak, ulaşım dahil 8.397,14 TL.
harcırah ödenmiştir. Dolayısı ile sık sık devlet parasi ile yurt dısma gittiğim iddiaları asılsızdır.

ETİKETLER: