SON TV

Dünyanın Suriye ile imtihanı çalıştayı

1 Haziran Pazar Günü Şanlıurfa’da AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından gerçekleşen dünyanın Suriye ile imtihanı temalı Çalıştayı, Suriyeli misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında STK’ların rolü ve genel problemlerimizin masaya yatırılması açısından çok önemli bir toplantıydı.

Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan STK’ların gözlemleri, tespitleri ve yaşadıkları sorunların açıkça dillendirilmesi, kamplarda ve evlerde kendi imkanlarıyla barınmaya çalışan Suriyelilerin sağlık, eğitim, barınma, gıda ve sosyo-kültürel problemlerinin çok ciddi ve profosyonelce ele alınması gerektiğinin altı çizilmiş oldu.

Ülkemizde bulunan misafir Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 1.5 milyona yaklaşmaktadır. Yaklaşık olarak bunların 300’e yakını 22 kampta barınırken geri kalan nüfus Türkiye’nin birçok iline dağılmış durumda ve kendi imkanları ile STK’ların yardımlarıyla hayatlarını sürdürmektedirler.

Suriye’nin içerisinde yaşayan insanların gıda ve sağlık problemi ise ne yazık ki dış dünyanın insafına terkedilmiş durumdadır. Suriye krizi iyimser tahminle daha 3-5 yıl bu şekilde sürüncemede kalacağa benziyor. Bizleri ilgileniderecek kısmı ülkemizde bulunan insanların sorunlarının giderilmesi için sahici, kalıcı tedbirlerin uygulamaya geçirilmesidir.

Bizler tespit ettiğimiz ana problemleri dillendirirken sorunların çözümünde, yerel kurumların, belediyelerin, valiliklerin, STK’lar ile birlikte ortak bir çatı altında çalışmasının kaçınılmaz olduğudur.

*Suriye çalışmaları kriz masasının bir an evvel oluşturulması gerekirken, Bölge Koordinatör Valiliğinin yetki, sınır ve inisiyatif alanlarının güçlendirilmesi çok önemli bir konudur.

*Kriz masasının bölgeyle çalışan STK’larla birlikte sorunların çözümüne katkı sağlamalıdır.

*Suriyeli sığınmacılar ve Suriye yardımlarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli sosyal politakalar belirlenmesi gerekiyor.

*Türkiye dışında bulunan profesyonel STK’ların insani yardım çalışma izinlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olunması gerekiyor.

*Suriye topraklarında sınır boyunda kamplarda yaşayan insanların çok ciddi manada gıda ve temizlik malzemelerine ihtiyaçları var.

*Yurtdışından gelen insani yardım malzemelerinin transit geçiş işlemlerinin prosedürlerinin kolaylaştırılması gerekiyor.

*Suriye topraklarındaki kamplarda salgın hastalık tehlikesine karşı, sağlık taramalarının yapılması ve ilaç, aşı desteğinin sağlanması lazım.

*Türkiye’de bulunan Suriyelilere tanıtım kartı verilerek kayıt altına alınmalıdır.

*Türkiye’de ikamet eden Suriyelilerin eğitim ve sağlık sorunları ile ilgili bakanlıklarca masa oluşturularak, takip edilmesi gerekiyor.

Özetle Suriye İnsani Yardım Kriz Masası’nın biran evvel kurulmasının kaçınılmaz olduğunu bir kez daha tekrarlıyorum.