SON TV

Jeep 44 bin TL daha ucuz!

Jeep Avrupalılar’a benzedi rekabetçi fiyatla geldi.

Jeep 44 bin TL daha ucuz!

Lüks orta sınıf SUV pazarına yeni Cherokee ile geri dönen Jeep, ortaya cazip bir kombinasyon çıkarıyor. 9 ileri şanzımana sahip araç, rakiplerinden en az 44 bin lira daha uygun.

Dünyanın önde gelen arazi aracı üreticilerinden Jeep, yeni nesil Cherokee modelini Türkiye’de satışa sundu. Araç, Amerikalılar’a has sert arazi aracı tasarımından vazgeçtiği araçla, ABD dışında da rekabete hazır olduğu mesajı veriyor. Karoserdeki Avrupalı çizgiler ve radikal burun tasarımı aracı marka içerisinde farklı bir noktaya koysa da, kaslı çizgiler ve kromajlı yüzeylerle oldukça havalı bir araç ortaya çıkmış.

161 bin liradan başlıyor
Türkiye’de Tofaş’ın temsil ettiği Jeep’in Marka Direktörü Mahmut Karacan, yeni aracın lüks orta sınıf SUV segmentinde ilk kez kullanılan 9 ileri otomatik şanzımanı, 4X4 sistemi ve 2 litrelik dizel motoruyla avantajlı bir kombinasyon sunduğunu söyledi. Aracı henüz satışa sunmadan 300 adet ön sipariş aldıklarını vurgulayan Karacan, “Longitude ve Limited versiyonlarıyla pazara sunduğumuz aracın fiyatları 161 bin lirayla 198 bin lira arasında değişiyor. Böylece yeni Cherokee, sınıfındaki en yakın rakibinden en az 44 bin lira avantajlı” dedi.

Hedef sınıf liderliği
Aracın Euro NCAP’ten 5 yıldız aldığını ifade eden Karacan, markanın 2012’deki Fiat ile ortaklığı ciddi bir ivme yakaladığını kaydetti. 2012’de Türkiye’de 799 araç sattıklarını hatırlatan Karacan, şöyle devam etti:

“Geçen yıl bu rakamı 971’e çıkardık. Bu yıl hedefimiz 1880, 2015’teyse 2 bin 760 adet. Ekim sonunda gelecek yeni aracımız Renegade ile başlangıç fiyatımız 70-75 bin lira seviyesine inecek. Hedefimiz yıl sonuna kadar 600 yeni Cherokee satmak. Seneye ise hedefimiz 1250 adet. Rakiplerimiz ortalama 450-550 adet bandında satıyor. Dolayısıyla yeni aracımız sınıfında lider olacak.”

170 beygirlik dizel
Araç­ta gö­rev ya­pan 2 lit­re­lik Mul­ti­jet ll mo­tor, Fi­at raf­la­rın­dan alın­mış. 170 bey­gir güç ve 350 nm tork üre­ten di­zel üni­te, 1953 ki­log­ram­lık ara­cı ta­şı­mak­ta zor­lan­mı­yor. Bun­da en önem­li et­ken, Je­ep’­in ge­liş­tir­di­ği 9 ile­ri tam oto­ma­tik şan­zı­man. Kı­sa oran­la­rıy­la iv­me­len­me­ye kat­kı sağ­la­yan şan­zı­man, ara­cı 0’dan 100 km/s sü­ra­te 10.3 sa­ni­ye­de ulaş­tı­rı­yor. Sa­at­te 192 ki­lo­met­re hı­za ka­dar ne­fe­si ke­sil­me­yen araç, çe­ki­şin azal­dı­ğı du­rum­lar­da tor­kun yüz­de 99’un tek te­ker­le­ğe ak­ta­ra­bil­me ye­te­ne­ği­ne sa­hip. Bu sa­ye­de araç, ara­zi şart­la­rın­da da yo­la de­vam et­me­yi sağ­lı­yor.

Donanım zengin
Araçta 7 hava yastığı, Elektronik Devrilme Önleyici, arazi kalibrasyonuna sahip ABS, ESC, Römork Savrulma Kontrolü, ön/arka park sensörü, Gelişmiş Kaza Tepki Sistemi, Kör Nokta İzleme, Adaptif Cruise Control, geri görüş kamerası, 8.4 inçlik dokunmatik ekranlı UConnect sistemi, paralel/dikey park etme özellikleri yer alıyor.

Sessiz ve konforlu
Gö­ce­k’­te­ki lans­man­da kul­lan­ma fır­sa­tı bul­du­ğu­muz ye­ni Che­ro­ke­e, ses­siz sü­rü­şü, kon­for­lu ya­pı­sı ve ba­şa­rı­lı yol tu­tu­şuy­la be­ğe­ne­mi­zi ka­zan­dı. Ara­cın fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi 5.8 lit­re. 60 lit­re­lik de­poy­la men­zil 1000 ki­lo­met­re­nin üze­rin­de. Ağır­lı­ğı 2 to­nu bu­lan oto­ma­tik vi­tes­li ve 4X4 ak­tar­ma sis­te­mi­ne sa­hip araç­ta, sa­kin kul­la­nım­da ulaş­tı­ğı­mız 6.6 lit­re­lik or­ta­la­ma da dik­kat çe­ki­ci.

Araç kullanmak için ‘engel’ yok
Peugeot’nun Engelsiz Yaşam projesi, yeni ürünlerle sürüyor. Engelliler için geliştirilen özel aparatlarla araç kullanmak kolaylaşıyor.

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, geçen yıl başlattığı ‘Peugeot ile Engelsiz Yaşam’ projesi kapsamında engelsiz ürün gamını genişletiyor. Markanın, engelli bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak sosyal yaşam seviyelerini artırmayı, sosyal hayata entegre olmalarına destek olmayı hedefleyen projesi kapsamında, araç sahibi olmak isteyen engelliler için, Peugeot Fransa onaylı özel sürüş aparatları sunuluyor. Ayrıca tekerlekli sandalye taşımak üzere dönüştürülmüş Partner Tepee araçlar da ürün gamında yer alıyor.

Özel indirimlerle sunuluyor
Markanın tüm otomatik vitesli binek otomobilleri, ilgili aparatlarla donatılabiliyor. Araçların satışı da ayrı bir kanal üzerinden ÖTV istisnasının yanı sıra uygulanan özel indirimlerle gerçekleştiriliyor. Aparatlar arasında elektronik sol gaz pedalı, motosikletlerde kullanılan kavra-çevir tipi gaz kumandası ve fren kolu, bacaklarını kullanamayanlar için direksiyonun her iki tarafında da radyal gaz kolu, manuel fren kolu ve direksiyon topuzlu yardımcı kumanda kiti gibi bolca seçenek sunuluyor.

Tekerlekli sandalyeye özel Partner Tepee
Mar­ka­nın ha­fif ti­ca­ri mo­de­li Part­ner Te­pe­e, te­ker­lek­li san­dal­ye kul­la­nan en­gel­li­le­rin mo­bi­li­zas­yo­nu için özel ola­rak Fran­sa­’da dö­nüş­tü­rül­müş. 1 sü­rü­cü, 2 yol­cu ve 1 te­ker­lek­li san­dal­ye otur­ma dü­ze­ni su­nan araç­ta, kay­ma ön­le­yi­ci ar­ka ram­pa, kay­ma ön­le­yi­ci ve ses izo­las­yon­lu ge­niş ke­sil­miş ar­ka bö­lüm, te­ker­lek­li san­dal­ye­yi sa­bit­le­mek için Q’S­TRA­INT ka­yış­lar ve en­gel­li yol­cu için 3 nok­ta­lı em­ni­yet ke­me­ri su­nu­lu­yor.

Yan sanayinin Çin seferi devam ediyor
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), küresel anlamda önemi artan Çin otomotiv endüstrisi ile ilişkilerini hızla geliştiriyor. Jaguar-Land Rover, Qoros Auto ve Cherry markalarının üretim yaptığı CEDZ Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden ve işbirliği anlaşması yapan TAYSAD’ın bu bölgede yatırım yapacak üyeleri öncelikli desteklenecek.

Türk firmaları yatırıma bekleniyor
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu da Çin pazarındaki faaliyetleri ve kaydedilen gelişmeleri değerlendirerek, bu ülkede önemli adımlar attıklarını kaydetti. CEDZ Sanayi Bölgesi Başkanı Fan Jian Qing ise, “Gücü ve kalitesiyle kendini dünyaya kanıtlamış Türk tedarik sanayi içerisinde yer alan firmaları da aramızda görmek istiyoruz. Bölgemizde planlanacak yatırımlara yönetim olarak öncelikli destek vereceğiz” dedi.

Hibrid Outlander sınıfında birinci oldu
Dün­ya­nın ilk plug-in (priz­den şarj edi­le­bi­len) hib­rit 4×4 ara­cı olan Mit­su­bis­hi Out­lan­der PHEV, ikin­ci kez ka­tıl­dı­ğı Asi­a Cross Co­untry Ral­li­si­’n­de ken­di sı­nı­fın­da (elek­trik­li araç­lar) bi­rin­ci ol­du. Tay­land-Kam­boç­ya ara­sın­da dü­zen­le­nen ve bu yıl 19’un­cu­su dü­zen­le­nen ral­li, top­lam 1986 ki­lo­met­re­lik dağ, ba­tak­lık, or­man ve ne­hir ge­çiş etap­la­rı­na sa­hip. Out­lan­der PHEV, zor­lu ko­şul­la­rı alt et­mek üze­re ya­rı­şa özel ayar­lı süs­pan­si­yon sis­te­mi ve güç­len­di­ril­miş bağ­lan­tı ele­man­la­rı­nın des­te­ğiy­le ipi ön­de gö­ğüs­le­di. 4×4 sis­te­mi da­ha iyi çe­kiş sağ­la­mak üze­re mo­di­fi­ye edi­len ara­ca ay­rı­ca roll ca­ge (tak­la ka­fe­si), alt ko­ru­ma pla­ka­sı ta­kı­la­rak; ka­put, ar­ka ka­pı ve iç mal­ze­me­le­ri ha­fif­le­til­di ve su ge­çiş­le­ri için de şnor­kel­le do­na­tıl­dı.