SON TV

Sürdürülebilirleştiremediklerimizden misiniz?

Nedir bu sürdürülebilirlilik? Dijital ansiklopedi ‘wikipedia’ya göre; sürdürülebilirlik, daimi olma yeteneği olarak adlandırılıyor. Ekoloji bilimindeki anlamı ise biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanması.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun bir tanımına göre ise; ‘İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir’ gibi bir yaklaşım.

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir.

Sürdürülebilir kalkınma; insan ve çevre merkezli olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. Doğal çevreninin korunması kadar ekonomik ve sosyal kalkınmanın da birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu kabul etmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve TURİZM
Sürdürülebilir turizm, insanın etkileşim içinde bulunduğu ya da bulunmadığı çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların; ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik gereksinmelerini doyuracak şekilde ve gelecek kuşakların da aynı gereksinmelerini karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir yaklaşımdır.

SİTEM
Geçtiğimiz günlerde ifade etmeye çalıştığım bir konu hakkındaki satırlar nedeni ile arkadaşımın eleştirisine maruz kaldım. Konu, Rusya’daki ekonomik durumlar ve Alman mahkemelerinin aldığı kararlardı.  Amacım özellikle Rusya’da yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile sektörün yaşayabileceği aksaklıklara karşı bir hatırlatmaydı ve hedefe ulaştığını düşünüyorum. Arkadaşımın sitemi ise bu konuya, sektördeki büyük firmaların gayet serinkanlılıkla yaklaşması ve uyarının yersiz olması. Bu yaklaşıma kısmen hak veriyorum. Zira yılda milyonlarca misafire hizmet veren kurumların risk paylaşımları konusunda güçlü silahları var. Benim uyarım risk paylaşımını yeterince dengeli yönetemeyecek küçük ölçekli firmalara.
Mutlu, huzurlu ve verimli bir yıl dilerim

YAZARIN SON YAZILARI
Ne kadar açık? - 22 Ocak 2015
Deneyim tasarımı - 22 Aralık 2014
Para peşin - 18 Aralık 2014
Ahit Sandığı - 15 Aralık 2014
Diyemiyom Diyemiyom - 1 Aralık 2014