SON TV

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı hakkında merak edilen bilgiler

Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı Yasin Hıdır İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı hakkında her şeyi yazdı.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı hakkında merak edilen bilgiler

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı hakkında önemli bilgiler

Günümüzde asgari ücret artışı nedeniyle işverene yönelik maliyetlerin artması söz konusudur. Fakat devlet tarafından maliyet arttırıcı kararların yanı sıra bazı teşviklerde sağlanmaktadır.  Bu teşviklerden en önemlisi ise İŞKUR İşbaşı Eğitim Programıdır. İlgili projeyle birlikte işverenlere birçok fayda sunulmaktadır. Ayrıca bu program sayesinde sigortası yapılan çalışan için 6111 teşvik desteği de sağlanmıştır. Program ile ilgili detaylar,

Hangi İşveren Faydalanabilir?

Herhangi bir vasıf gerektirmeyen meslekler dışında,

  • 4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan,
  • Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, vb. işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.

Projenin Amacı Nedir?

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?

Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve Kurumumuzdan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren istediğini seçerek program düzenleyebilirler.

Programa Kimler Kursiyer Olarak Katılabilir?

İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu şartlara uyan kişiler kursiyer olarak çalışabilirler.

  • 15 yaşını doldurmak,
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak,
  • Son 3 ay ilgili işyerinde Sigortalı olarak çalışmamak,
  • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı olmamak,

Programa Katılan Kursiyerin Hakları Nelerdir?

Programa kursiyer olarak başlayan kişiler İŞKUR tarafından çalıştıkları gün için 50 TL ve Sağlık sigortaları İŞKUR tarafından verilmektedir. Programı başarı ile tamamlamaları neticesinde ilgili programı tamamladığına dair İŞKUR onaylı sertifika verilmektedir. Kurs programını tamamladıktan sonra 6 ay sonrasında tekrar farklı programa başvuru yapabilir.

Kursiyer İçin Herhangi Bir Cezai Yaptırım Var mıdır?

Süreçten kendi isteği ayrılması durumunda cezai yaptırım olarak 1 yıl İŞKUR’ un düzenlemiş olduğu programlardan faydalanamamaktadır. Maddi olarak herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Fakat haklı nedeni olması durumunda ayrıldığında herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaktadır. Örneğin, okul, sağlık, il değişikliği vs.

İşveren İçin Herhangi Bir Cezai Yaptırım Var mıdır?

Program dâhilinde herhangi bir idari para cezası söz konusu değildir. Programı sonlandırma ve kursiyer ödemelerine ilişkin parayı geri isteme gibi yaptırımı bulunmaktadır. Bu yaptırımlar taahhüt edilen sayıların tutmaması ve kurs programı sonunda sigortalı olarak alınması gerektiği halde kişilerin alınmaması durumunda uygulanmaktadır.

Program Süresi Ne Kadardır?

İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az beş saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür. Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.

Program Başvuru Şartları Nelerdir?

En az 2 çalışanı bulunan İşveren bağlı olduğu İŞKUR’ a giderek başvuruda bulunabilir. İmza yetkisi bulunan işveren vekili de başvuruyu gerçekleştirebilir. İki aşamada başvuru kontenjanı hakkı bulunmaktadır. Kontenjan detayı aşağıdaki gibidir;

  • %10 Kontenjan Hakkı Detayı: Çalışan sayısının %10 kadar kursiyer hakkı verilmektedir. Kurs programı sonunda çalışan kursiyer sayısının %20 ‘sini firma bünyesine Sigortalı olarak geçişini yapmalı ve en az 60 gün çalıştırmalıdır.

 

  • %30 Kontenjan Hakkı Detayı: Çalışan sayısının %30 kadar kursiyer hakkı verilmektedir. Kurs programı başlangıcında çalışan kursiyer sayısının %50 ‘sini firma bünyesine Sigortalı olarak geçişini yapmalı ve en az 60 gün çalıştırmalıdır.

Örneğin;

  • 100 çalışanı bulunan işveren, %10 ‘luk kontenjan hakkına göre 10 kursiyere kadar program açabilir. Program sonunda 2 kursiyeri sigortalı olarak firma bünyesine alıp en az 60 gün çalıştırmalıdır.
  • 100 çalışanı bulunan işveren, %30 ‘luk kontenjan hakkına göre 30 kursiyere kadar program açabilir. Program sonunda 15 kursiyeri sigortalı olarak firma bünyesine alıp en az 60 gün çalıştırmalıdır.

Kursiyerlere Ek Ücret Ödenebilir mi?

Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı sağlanmaktadır.

Faydaları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır. Programa katılan üniversite öğrencileri ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar. Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.300 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Halen günlük 50 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Kurumumuz tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Proje sayesinde 320 fiili güne kadar kişinin mesleğinde tecrübe elde etmesini sağlamaktadır. Sigortalı çalışan sayısının %30’una kadar kursiyer çalıştırabilme imkânı sunmaktadır. Ayrıca çalışma yapılan iş gününe istinaden günlük 50 TL ücret ve GSS primi devlet tarafından karşılanmaktadır.

Örneğin, 100 Sigortalı çalışanı bulunan bir işyeri 30 kursiyere kadar faydalanabilir.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 1.935,23 TL’dir. Fakat ilgili işçiyi kursiyer olarak temin etmesi durumunda günlük 50 TL ücret ve GSS’ si devlet tarafından karşılanması nedeniyle ayda 1.935,23 TL maliyet avantajı sağlamaktadır.

Kurs süresi bittikten sonra kişileri sigortalı olarak işe girişini yapan işveren ek olarak 6111 teşvikinden faydalanılabilir. Bu teşvikten ise asgari ücretli çalışan bir personelin 255,29 TL’lik İşveren primi teşviki avantajı edilmektedir. Bu süreçten ise 30 ay faydalanılabilmektedir.

Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Durumunda Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Yasin HIDIR
Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı
[email protected]