SON TV

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin önemli duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin duyuru yayınladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin önemli duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari yargı 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin duyuru yayınladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç da duyuruyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Koç şunları söyledi:

HSK Birinci Dairesi’nce hazırlanan 2020 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi’ne ilişkin Prensip Kararları HSK internet sitemizde (hsk.gov.tr ) birazdan yayınlanacaktır. Yargı Teşkilatımıza hayırlı olsun”

İŞTE TAM METİN

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, İdari Yargı 2020 yılı Ana Kararname Prensiplerine ilişkin çalışmalarını tamamlamış olup Prensipler Ek-1’de açıklanmıştır.

Bu kapsamda kararnamenin 5 Haziran 2020 Cuma tarihinde ilan edilmesi planlanmıştır. Müstemir yetkilerin ise 26 Haziran 2020 tarihine kadar ilan edilmesi planlanmış olup buna ilişkin takvim Ek-2’de gösterilmiştir.

Adana Bölge İdare Mahkemesinin faaliyete geçirilmesi planlandığından bu Bölge İdare Mahkemesi ile birlikte diğer bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te ilan edilmiş olup bölge idare mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İlk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi ise Ek-4’te gösterilmiştir.

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar, ilanın yapıldığı tarihte cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirilecektir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Prensiplerin re’sen kararname kapsamına alınanlara ilişkin maddeleri dışındaki diğer maddeleri kapsamında olanlara herhangi bir mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmeyecektir. Bu durumda olanların atanma talepleri Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

İlanın yapıldığı 28 Şubat 2020 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri dikkate alınmayacak olup ilanla birlikte isteyenlerin yeniden atanma talep formu göndermeleri gerekmektedir.

İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği’ne uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hakim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hal, çalışan eş bilgisi, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Atanma talep ekranı 28 Şubat 2020’den itibaren açılacak olup atanma talebinde bulunacak olan hakim ve savcıların 9 Mart 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, yöntemine uygun olarak (Ek-5) mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınamayacaktır. 9 Mart 2020 tarihinden sonra hakim ve savcı atanma talep ekranı kapatılacak olup dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

***

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, Adli Yargı 2020 yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1’de açıklanmıştır.

Bu kapsamda kararnamenin 5 Haziran 2020 Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır. Bölge adliye mahkemeleri ile iki, üç, dört ve beşinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkileri 26 Haziran 2020 Cuma gününe kadar, birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanların müstemir yetkileri ise 14 Temmuz 2020 Salı gününe kadar ilan edilmesi planlanmıştır. Buna ilişkin takvim Ek-2’de açıklanmıştır.

2020 yılı “Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Arttırılmasına” yönelik yapılan çalışma çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-3’te ilan edilmiş olup, bölge adliye mahkemelerinde talebe bağlı olarak yapılacak atamalardan dolayı münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak, tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İlk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına girenlerden dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-4’te gösterilmiştir.

Prensiplerin 7 ve 8. maddeleri kapsamında merkez nüfusu bir milyon ve yedi yüz elli binin altında olan birinci bölge mahalleri gösterir listeler Ek-5 ve Ek-6’da ilan edilmiştir.

Prensiplerin 4 ila 9. maddeleri gereğince re’sen kararname kapsamına alınanlar, ilanın yapıldığı tarihte cep telefonlarına mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Prensiplerin diğer maddelerine göre yapılacağı belirtilen atamalara ilişkin herhangi bir mesaj gönderilmeyecek olup, bu durumda olanların atanma durumları Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından değerlendirilecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma dilekçelerinde gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

İlanın yapıldığı 28 Şubat 2020 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri dikkate alınmayacak olup, ilanla birlikte isteyenlerin yeniden atanma talep formu göndermeleri gerekmektedir.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının mazeretlerine ilişkin talepleri, mesleğe kabullerinin yapılması aşamasında kabul edilecek olup buna ilişkin ilan daha sonra yapılacaktır. Ayrıca halen hakim veya Cumhuriyet savcısı olarak görev yapanlardan eşi 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayı olanların, kararname kapsamına girmeseler dahi, bu durumlarını atanma talep formu göndererek belirtmeleri gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin 29/11/2011 tarihli ve 44965 sayılı “Hakim ve savcı bilgi formu” konulu duyurusunda tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmekte olup, kişisel ve ailevi bilgilerini kontrol ederek (medeni hal, eşi hakim savcı, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemeleri gerekmektedir.

Atanma talep ekranı 28 Şubat 2020’den itibaren açılacak olup, atanma talebinde bulunacak olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 9 Mart 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Kararname Bürosunda olacak şekilde, Ek-7’de belirtilen yöntemine uygun olarak mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Sisteme aktarılamaması nedeniyle UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınamayacaktır. 9 Mart 2020 tarihinden sonra Hakim ve Savcı Atanma Talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.