SON TV

HDP için hazırlanan iddianameyle ilgili flaş gelişme

HDP için hazırlanan iddianameyle ilgili flaş gelişme
  • Yaşam
  • 10 Haziran 2021 12:35

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya’da katıldığı bir konferansta HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyle ilgili olarak, “451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart 2021 tarihinde Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması talebi ile Anayasa Mahkemesine dava açmış ve bu iddianame eksiklik tespit edildiği için 31 Mart 2021 tarihinde iade edilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, eksiklikleri gidererek 7 Haziran tarihinde iddianameyi yeniden Anayasa Mahkemesine göndermişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya’da düzenlenen “Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele” konulu uluslararası konferans sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“AYM’NİN İNCELEME SÜRESİ 15 GÜN”

HDP iddianamesini hazırladıklarını belirten Şahin, “Anayasa Mahkemesine tevdi ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesinin yetkisinde. 15 günlük inceleme süresi var” ifadelerini kullandı.

“451 KİŞİ HAKKINDA SİYASİ YASAK İSTİYORUZ”

İddianamenin hazırlanması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:
“Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD’leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik.”

“HEPSİNİN TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE KONUŞMALARI VAR”

Şahin, İddianamede HDP’nin üst yöneticilerinden isimlerin olup olmadığıyla ilgili olarak, “Hemen hemen hepsi zaten. Hepsinin terör örgütü lehine konuşmaları var, beyanları var, bunların hepsi hakkında yasak istiyoruz. İsim olarak şu anda bir şey söyleyemem” şeklinde konuştu.

“İDDİANAMENİN KABUL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Süreci beklediklerin aktaran Şahin, “İddianamenin kabul edilmesini bekliyoruz. 15 gün içinde kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek” diye konuştu.

İDDİANAME “EKSİK” DENİLEREK İADE EDİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 31 Mart’ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, iddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi 7 Haziran’da tekrardan Yüksek Mahkemeye gönderdi.

EKSİKLİKLER 32 MADDEDE SIRALANDI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından iadesine karar verilen HDP Kapatılması davasına ilişkin iddianame raportör Evren Altay tarafından incelenmiş, iddianamedeki eksikler 32 madde halinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oybirliğiyle verdiği kararda açıklanmıştı.

İDDİANAMEDEKİ EKSİK GÖRÜLEN YERLER

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi tarafından eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilen iddianamedeki eksikler arasında şunlar yer aldı:

“EYLEMLER YERİNE SORUŞTURMALARA YER VERİLMİŞ”

İddianamede, partinin “Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddiasının temelini, Partinin merkez teşkilatında görev alan üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile taşra teşkilatında yönetici olarak görev yapan üyelerinin oluşturduğunun belirtildiği, söz konusu eylemlerin bir kısmına İddianamede yer verilirken büyük bir kısmına İddianamede açıkça yer verilmediği vurgulanmıştı. İddianamede, Anayasa’nın 69. maddesi kapsamında olduğu ileri sürülen eylemlerinin somut olarak ne olduğu belirtilmeksizin ve eylemlerine ilişkin açıklama yapılmaksızın 800’ün üzerinde kamu davasına ve 5 binin üzerinde soruşturmaya konu suçtan bahsedildiği kaydedilmişti. Selahattin Demirtaş’ın, hakkında devam eden 3 ceza davasına konu eylemlerine ve kesinleşen bir mahkumiyet kararına konu eylemine iddianamede yer verildikten sonra bu kişi hakkında devam eden 14 davaya ve 221 soruşturmaya yalnızca mahkemelerin ve cumhuriyet başsavcılıklarının dosya esas numaralarına atıfta bulunulmak suretiyle liste halinde yer verildiğinin belirtildiği kararda, liste halinde yer verilen söz konusu soruşturma ve kovuşturmalara konu eylemlerin neler olduğu, nerede ve ne zaman gerçekleştirildiği yolunda herhangi bir bilgiye ve açıklamaya iddianamede yer verilmediği bildirilmişti.

“EYLEMLER İLE PARTİ BAĞI KURULMAMIŞ”

İade kararında, iddianamenin “Değerlendirme ve Sonuç” başlığı altında açıklanacağı eylemler ile Partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin ortaya konulmadığı, bu durumun ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174. Maddesine göre, “yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkilendirilerek iddianamede açıklanma” zorunluluğunun yerine getirilmemesine ve bu anlamda iddianamede yer alması gereken bir unsurun eksikliğine yol açtığı aktarılmıştı.

CEZA KANUNUN 170. MADDESİNE AYKIRI

Kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan HDP’nin kapatma iddianamesinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesine aykırı olarak düzenlendiği, aynı kanunun 174. maddesi uyarınca da iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oy birliği ile karar verildiği belirtilmişti.

İDDİANAME YENİDEN GÖNDERİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi yeniden Yüksek Mahkemeye gönderdi.