SON TV

HSK’dan terörizmle etkin mücadele için önemli karar!

HSK Birinci Dairesi tarafından, terörizmin finansmanı suçu ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin açılacak kamu davalarına bakacak mahkemeleri belirledi. Karar, Resmi Gazetede yayınlandı.

HSK’dan terörizmle etkin mücadele için önemli karar!

HSK Birinci Dairesi, ülkemizin barış ve güvenliğine yönelik önemli bir tehdit oluşturan terörizmin finansmanı suçu ile ulusal ve uluslararası düzeyde ülkelerin mali, ekonomik kaynaklarını tehdit eden aklama suçuyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve ivedilikle karar alınmasını sağlamak amacıyla, söz konusu suçlar bakımından açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemeleri belirlendi.

İSTANBUL’DA 13. VE 14. AĞIR CEZA MAHKEMELERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Buna göre, terörizmin finansmanı suçu bakımından açılacak davlara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu şehirlerde bu mahkemenin bakması kararlaştırılırken, birden fazla dairesinin bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri bulunan illerde ise 2 numaralı Ağır Ceza Mahkemesi’nin bakmasına karar verdi. Diyarbakır’da 4 veya 5 numaralı Ağır Cezalar, İstanbul’da ise 13 ve 14 numaralı Ağır Ceza Mahkemeleri terörizmin finansmanı suçu bakımından açılacak davlara bakacak.

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ SUÇTAN KAYNAKLI MALVARLIĞINA BAKACAK

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu bakımından açılacak davalara ise o yerde Asliye Ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu mahallerde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu mahallerde ise 2 numaralı Asliye Ceza Mahkemesinin ihtisas mahkemesi olarak bakması gerektiği belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan HSK Birinci Dairesi’nin kararında, görülmekte olan davaların dosyalarını iş bölümüne dayanarak anılan mahkemelere göndermemesi gerektiği, kararın yayımlandığı tarihten itibaren açılacak yeni davaların ise mezkur mahkemelere tevzi edilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: SABAH