SON TV

İki Savcı’dan büyük rehber! A’dan Z’ye ceza muhakemesi!

İki Savcı’dan büyük rehber! A’dan Z’ye ceza muhakemesi!

Ceza muhakemesinden adil ve etkin sonuçlar çıkmasını sağlamak oldukça önemli. Gerçeğe ulaşmak da bir o kadar kıymetli. Bunu sağlamak da suç ihbarının yapıldığı andan hükmün kesinleştiği zamana kadar süregelen ve uyulması gereken kuralları iyi bilmekten geçiyor. Sadece kuralları değil, toplanması gereken delilleri de mümkün olduğunca geniş bir bakış açısıyla ele almak gerekli. İşte tam da bu noktadan yola çıkan iki Cumhuriyet Savcısı hukukçulara, onların yanı sıra vatandaşlara da yol gösterecek bir kitaba imza attı. İmzanın adı “Ceza Avukatı ve Savunma” oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcılarından Ahmet Aslan ve Eyüp Kara, “Ceza Avukatı ve Savunma” adlı bir kitaba imza attı. 854 sayfa ve 6 bölümden oluşan kitap, oldukça titiz bir çalışmanın ürünü. Büyük bir rehber.

A’DAN Z’YE CEZA MUHAKEMESİ

Kitabın ön sözünde kitabın amacına dair özel bilgiler, bölümlerde anlatılan konu başlıkları ve içerikleri mevcut. Satır aralarında ise daha fazlası. Ceza muhakemesini A’dan Z’ye tüm yönleriyle ele alan kitapta, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak suçların işlenme biçimlerindeki çeşitliliğe değiniliyor. Bu çeşitliliğin de hukuk uygulayıcısının hem mevzuata hem de delil araştırma yöntemlerine dair bilgi birikimini güncellemesini zorunlu hale getirdiği vurgulanıyor. Bu kapsamda da ayrıntılı bilgiler veriyor. Gerek örnek kararlarla, gerekse temel kavramların etraflıca açıklanmasıyla.

TÜM DETAYLAR ÖRNEKLERLE YOL GÖSTERİYOR

Ceza muhakemesinde savunmaya ilişkin genel bilgiler ve prensipler, soruşturma ve kovuşturma aşamaları, suç tiplerine özgü savunma, kanun yollarının en ince ayrıntısına kadar örneklerle, ilgili kanun maddeleriyle anlatıldığı kitap, yol gösterici nitelikte. Ceza muhakemesinin yegane amacının maddi gerçeğe ulaşmak, kişilerin cezai sorumluluklarını maddi gerçek doğrultusunda belirlemek olduğu vurgulanan kitapta, bu amaca ulaşmak için de tüm delillerin toplanarak eylem, eylemin gelişimine neden olan olaylar, eylemi gerçekleştiren fail ve failin ceza hukuku bağlamında sorumluluğunun doğru tespit edilmesi, bu tespitlerin maddi gerçeğe uygun biçimde yapılmasını engelleyen olguları bertaraf etmek için gerekli olan tedbirlerin alınması gerektiği aktarılıyor. Bunun öneminin de varsa cezai sorumluluğu belirlenen kişilerin hak ettikleri yaptırımlara maruz kalmalarının sağlanmasına olanak vereceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet Savısı Eyüp Kara

ADİL VE ETKİN SONUCA IŞIK TUTUYOR

Ceza muhakemesinden adil ve etkin sonuçlar çıkmasını sağlamak noktasında bütün süjelerin eşit derecede sorumluluğu olduğu aktarılan kitapta, soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşan bu sürecin tamamında rolü bulunan müdafiin de suç şüphesi altındaki kişinin haklarını doğru ve etkin biçimde savunarak maddi gerçeğin layıkıyla ortaya çıkmasını sağlamaya katkı sunması gerektiği vurgulanıyor. Cumhuriyet Savcıları Ahmet Aslan ve Eyüp Kara kitapta hukukçulara adli sürece en ince ayrıntısına kadar etkin müdahalede bulunabilmeleri için ışık tutuyor.

Cumhuriyet Savısı Ahmet Aslan

ADALETE BÜYÜK KATKI SUNAN BİLGİ HAZİNESİ

Kitabın ön sözü ise oldukça önemli noktaların altı çizilerek son buluyor: “Savunma hakkı, adaletin tecellisi açısından büyük önem taşımaktadır; etkin ve hukuka uygun savunmadan yoksun bir muhakeme sürecinden adil sonuç çıkması beklenemez. Elinizdeki eser, bu gerçeği esas alarak, suç ihbarından hükmün kesinleştiği ana kadar süregelen ceza muhakemesi kapsamında uyulması gereken kurallar ve bu kurallar çerçevesinde toplanması gereken delilleri mümkün olduğunca geniş bir bakış açısıyla ele almak suretiyle savunma süjesinin hukuksal faaliyetine yardımcı olmak üzere vücuda getirilmiştir. Eserin bilhassa hukuk camiasına yeni adım atan uygulayıcılara ve ilgi duyan tüm hukukçulara faydalı bir rehber olması, adalete katkı sunması dileğiyle” Bu dileklerle ön sözün son bulduğu kitabın her satırı tam bir bilgi hazinesi niteliğinde.

KAYNAK: SABAH