SON TV

İnfaza ilişkin yasal düzenlemeler ne getiriyor?

Yeni kabul edilen infaz yasası hangi düzenlemeleri beraberinde getiriyor? İşte ayrıntılar:

İnfaza ilişkin yasal düzenlemeler ne getiriyor?

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı Akif Celalettin Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeleri tamamlanan, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile 15 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye ilişkin detayları yazdı.

Akif Celalaeetin Şimşek şu detayları verdi:

Düzenlemelere göre; İnfaz Hâkimliği nin yetki ve görev alanı yeniden belirlenmiş, infaza ilişkin her konuda İnfaz Hakimi sorumlu hale getirilmiş gibi görünüyor. Bunun uygulamada zaman kazanma ve pratik açıdan büyük faydaları olacağını düşünüyorum.

İnfaz Kanunundaki yeni düzenlemede ;30 Mart 2020 den önce işlenen suçlarda şartla salıverilme oranı 2/3 olan suçlarda, oran 1/2 ye indirilmiş, çocuk hükümlüler hariç 3/4 olan oran ise istisna suçlarda aynen muhafaza edilmiştir.
2/3 oranının uygulanmaya devam edileceği istisna suçlar ise şunlardır ;

-Kasten adam öldürme ve Neticesi sebebiyle ağırlaşan Yaralama,
-İşkence ve Eziyet,
-Genel nitelikli Cinsel Suçlar,
-Devlet aleyhine işlenen suçlar,
-MİT kanununa muhalefet (Son dakika eklendi),suçları.

Ayrıca yukarıda sayılan istisna suçlar hariç Denetimli Serbestlik Süresi, bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre ;
-Nitelikli Cinsel suçlar
-Uyuşturucu Ticareti suçları
-Terör örgütü, yöneticiliği ve üyeliğinden mahkum olanlarda (Fetö ve PKK gibi)
3/4 şartla salıverilme uygulaması aynen devam edecektir.

Ayrıca, Açık Cezaevinde olan yada Kapalı cezaevinde olupta açık cezaevine ayrılmaya hak kazananlardan infazı devam edenlere, Corona Virisü tedbirleri sebebiyle 31 Mayıs 2020 tarihine kadar idari izin verilmiştir.

AF YASASI DEĞİLDİR
Önemli bir değişiklikte TCK nun 86 maddesine yapılan bir ekleme ile vahşice saik ile yaralama suçu eklenerek, cezai müeyyidesi artırılmıştır.
Genel hatları ile yeni düzenlemenin getirdiği hususlar bunlardır. Herşeyden önce bu bir Af Yasası değildir. İnfaz indirimi ve Denetimli Serbestlik Sürelerinin yeniden düzenlendiği yasal değişikliktir.

Düzenleme ile ilgili bir örnek verecek olur isek ;
Dolandırıcılık yada Gasp suçundan 6 yıl hapis cezasına mahkum olan bir hükümlü için; 1/2 oranı uygulanarak, Koşullu salıverilme 3 yıla indirilecek, suçu 30.03.2020 den önce işlediği için bir defaya mahsus 3 yılda denetimden istifade edeceği için, sadece açıkcezaevinde üç gün kalıp iyi hal kararı alarak tahliye edilecektir.