SON TV

İşte Adalet Bakanlığı’nın 2023 için öngörülen bütçesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine katıldı. Bakan Bozdağ, 2023 yılı teklifinde Adalet Bakanlığına verilmesi öngörülen toplam bütçenin 75 milyar 603 milyon 176 bin lira olduğunu, bu rakamın merkezi yönetim bütçe kanun teklifi içindeki payının ise 1,57’ye karşılık geldiğini kaydetti.

İşte Adalet Bakanlığı’nın 2023 için öngörülen bütçesi

Adalet Bakanlığının 2023 bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Bütçe görüşmeleri sırasında, Adalet Bakanlığının yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın 2023 yılı bütçeleri de görüşülecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum gerçekleştirdi.

“(İSTANBUL’DAKİ BOMBALI TERÖR SALDIRISI) GÖZALTI SAYISI 50’YE ULAŞMIŞ DURUMDA”
Sunumun başında İstanbul’daki terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltı sayısının 50’ye yükseldiğini bildiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Hain terör saldırısının arkasından devletimiz bütün kurumlarıyla, imkân ve kabiliyetiyle olayı aydınlatmak için çalışmalar yürütmüş ve kısa bir süre sonra terör eylemini gerçekleştiren teröriste ulaşmış ve yakalamıştır. Arkasından, bu teröriste yardımcı olan ve bu terörist le temas hâlinde olduğu değerlendirilen pek çok kişiye ulaşılmış ve bunlar da gözaltına alınmıştır. Dün itibarıyla gözaltı sayıları 46’ydı, şimdi şu an itibarıyla 50’ye ulaşmış durumdadır. Elbette, ifadeler alındıktan, sorgular yapıldıktan ve diğer elde edilen dokümanlar incelendikten sonra ortaya çıkan veriler değerlendirilince maddi hakikati bütün boyutlarıyla görme imkânı da olacaktır ve bu tür hadiseler karşısında devletimiz, kurumlarımız, güvenlik güçlerimiz, sürekli müteyakkızdır, bundan sonra da bu müteyakkız hâli aralıksız devam edecektir.”

Türkiye’nin huzurunu, birliğini, dirliğini, güven ortamını ve istikrarını hiçbir terör örgütü ve hiçbir gücün bozamayacağına, bozmaya da güçlerinin yetmeyeceğine vurgu yapan Bakan Bozdağ, “Türk milletinin basireti, devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin ve adalet sistemimizin sağlıklı ve güçlü işleyişi sayesinde her tür saldırı, her tür hesap, her tür oyun boşa çıkarılacak ve bundan sonra da hedeflerine ulaşamayacaklardır. Tekrar, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böylesi saldırılarla milletimizi ve devletimizi karşı karşıya bırakmasın diye de temennide bulunuyorum” dedi.

Adaletin, devleti ve milleti ayakta tutan, koruyan en büyük güç olduğunu belirten Bakan Bozdağ, “Hakkı ve adaleti ayakta tutmak, adalet terazisinin doğru tartmasını sağlamak, herkesin hak ve hürriyetini korumak, herkese hakkını vermek, adil bir hukuk düzeni kurmak ve bu düzeni adil işletmek Devletin vazgeçilmez, devredilmez, ihmal edilemez ve tehir edilemez asli görevidir. Son 20 yılda adalet hizmetleriyle ilgili çalışmalarımız bu anlayışla yürütülmüş ve sorunların çözümü yolunda köklü adımlar atılmıştır” şeklinde konuştu.

Hükümetleri döneminde yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Bakan Bozdağ, “Ülkemizin taraf olduğu ‘usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.’ hükmünü Anayasa’ya koymak suretiyle temel hak ve hürriyetler konusunda büyük bir reforma imza attık” dedi.

Bakan Bozdağ, belirli şartlar altında sadece vatana ihanet ile suçlandırılabilen ve bunun dışında hiçbir cezai sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu istisnasız sağladıklarını anımsattı.

Askeri mahkemeleri, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni kaldırarak, yargıdaki sivil ve askeri yargı ayrımını sonlandırdıklarını, Türkiye’deki yargı birliğini sağladıklarını hatırlatan Bakan Bozdağ, “Anayasa Mahkemesi’ni yeniden yapılandırdık. Anayasa Mahkemesi’ne Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinden üye seçimine son vererek ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin ilk defa halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce seçilmesi usulünü benimseyerek Anayasa Mahkemesi’nin demokratik meşruiyet vasfını güçlendirdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu yeniden yapılandırdık. Seçilen üye kaynaklarını çeşitlendirdik ve seçim usulünü değiştirdik” diye konuştu. Bakan Bozdağ, HSK ile ilgili olarak yaptıkları değişikliklere örnekler verdi.

“İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE SIFIR TOLERANS POLİTİKASI, BUGÜNE KADAR TAVİZSİZ UYGULANMIŞTIR”

İşkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans anlayışını benimsediklerini aktaran Bakan Bozdağ, “Bu politikanın gereği olarak işkence suçlarında, zamanaşımını, cezaların para cezasına çevrilmesini ve ertelenmesini ve soruşturma için gerekli olan mülki idare amirinin iznini kaldırdık. Ayrıca işkence suçunun cezasının alt ve üst sınırlarını değiştirdik ve yükselttik. İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans politikası, bugüne kadar tavizsiz uygulanmıştır, bundan sonra da tavizsiz uygulanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yargılamaların makul sürede tamamlanması için önemli adımlar attıklarına değinen Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:
“Hakim, savcı ve personel sayıları ile ilk derece genel ve ihtisas mahkemelerinin sayılarını artırdık. Teknolojinin yargıda daha etkin kullanımını sağladık. Yargı teşkilatında tüm işlemler bilişim sistemi üzerinden yapılmakta ve birçok bilgi ve belge bilişim sistemlerindeki entegrasyon sayesinde kısa sürede temin edilmektedir. Örneğin tapudan bir kaydın gelmesi daha önce aylarca beklenirken, şimdi bu işlem anında yapılabilmektedir.”

“TÜRKİYE’DE HER KESİMİN ÜZERİNDE MÜTTEFİK OLDUĞU HALDE YAPAMADIĞI TEK ŞEY YENİ ANAYASADIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan “Türkiye Yüzyılı Vizyonu”nun en önemli başlığının yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, “Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir; vazgeçilmez hedefimizdir. Türkiye’de, yeni anayasayı parti programına ve seçim beyannamesine koymayan parti neredeyse yoktur. Bu gerçekliğe rağmen bugüne kadar Türkiye’de, maalesef yeni anayasa yapılamamıştır. Türkiye’de herkesin ve her kesimin üzerinde müttefik olduğu halde yapamadığı tek şey yeni anayasadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ve diğer bir anlatımla Türkiye yüzyılına, yeni anayasa ile başlamak ülkemizi ve milletimizi daha da güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığı olarak yeni Anayasa çalışmalarına azami katkı vermeye devam edeceklerini bildirdi.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EN HASSAS OLDUĞUMUZ VE TÜM YÖNLERİYLE ELE ALDIĞIMIZ BİR KONU”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en hassas oldukları ve tüm yönleriyle ele aldıkları bir konu olduğunun altını çizen Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Son 20 yılda kadın haklarının etkin korunması için köklü mevzuat değişiklikleri yapılmış ve kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. 2002 yılından önce bulunmayan birçok uygulama sistemimize kazandırılmıştır. 2003 yılında aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için aile mahkemelerinin kurulması, 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’unun kabul edilmesi ve kadına karşı işlenen suçlarda daha ağır ve caydırıcı cezalar getirilmesi bunların başlıcalarındandır. Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu’ kuruldu ve uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından bu soruşturmaların yürütülmesi sağlandı. Halihazırda 81 ilde ve 144 ilçe adliyesinde bu bürolar faaliyet göstermektedir.”

“2023 İÇİN ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE 75 MİLYAR 603 MİLYON 176 BİN LİRA”

2002 yılında Adalet Bakanlığına tesis edilen toplan ödeneğin 808 milyon 141 bin lira olduğunu ve bu miktarın merkezi yönetim bütçesi içindeki payının yüzde 0,83 olduğunu anımsatan Bakan Bozdağ, 2023 yılı teklifinde Adalet Bakanlığına verilmesi öngörülen toplam bütçenin 75 milyar 603 milyon 176 bin lira olduğunu, bu rakamın merkezi yönetim bütçe kanun teklifi içindeki payının ise 1,57’ye karşılık geldiğini söyledi.

Bakan Bozdağ’ın konuşmasının ardından bakanlığa bağlı kurum temsilcileri, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterleri bütçe sunumu gerçekleştirdi.

Bunun üzerine komisyon, milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi ile devam etti.