SON TV

İşte hakim savcı yardımcılığının şartları

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, akademide verilecek olan hakim, savcı yardımcılığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, eğitim sonucunda yapılan sınavlarda yardımcıların en az 70 puan almasının şart olduğunu, Yeni düzenleme ile başarı sıralamasında ilk 3’e girenler ad çekmeye dahil edilmeyip listeden kendi seçtikleri yerlere atanacaklarını söyledi.

İşte hakim savcı yardımcılığının şartları

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan hakim, savcı yardımcılığı eğitimlerinin detaylarını paylaştı. Özdemir, eğitim kalitesini artırmak amacıyla eğitim süresinin uzatıldığını ve 4 farklı eğitimin öngörüldüğünü aktardı. Özdemir, “Her eğitim sonrasında yazılı sınavlar öngörülmüş, sözlü sınav da muhafaza edilmiştir. Temel eğitim ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenecektir. Bununla birlikte görev dönemi içinde de akademide 2 ara eğitim düzenlenecektir. Temel eğitim döneminde yardımcılar, hukuk ve adalet alanında aldıkları temel bilgilerin mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda pekiştirilmesi ve denkleştirilmesi, insan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun adil, hızlı ve etkin yargılamaya ilişkin temel ilkelerin kazandırılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, bağımsızlık, hak ve adalet anlayışının kazandırılması ile mesleki kimlik edindirilmesi amacıyla akademide eğitim alınacaktır” dedi.

EN AZ 70 PUAN ŞARTI
Temel eğitim döneminin sonunda yapılan yazılı sınav sonuçlarının, yardımcıların görev yerlerinin belirlenmesinde ve yazılı sınavlar nihai puanlarının hesaplamasında kullanılacağını dile getiren Özdemir, ara eğitimlerde yardımcıların görev döneminde edindikleri bilgi, beceri ve tecrübelerini pekiştirmelerine yönelik eğitim programı düzenleneceğini ifade etti. Temel eğitimler ve ara eğitimler yazılı sınav sonuçlarına göre son yazılı sınavdan tam puan alsa bile, yazılı sınavlar nihai puanı 70 ve üzeri olma ihtimali kalmayan yardımcıların ara eğitim ek yazılı sınavına girmesi gerektiğini aktaran Özdemir, “Bu sınav ikinci ara eğitim yazılı sınav puanlarının kesinleşmesinden sonra kıdemi tarafından belirlenen yardımcılara uygulanır. Görev dönemini tamamlayan yardımcılar akademide son dönem eğitimine alınırlar. Son dönem eğitimlerinde yardımcılara temel ve ara eğitim dönemleri ile görev döneminde elde ettikleri bilgileri uygulamaya yönelik eğitimler verilir. Son dönem eğitimin sonunda yapılan yazılı sınavda yardımcıların en az 70 puan almaları şarttır. Yardımcılardan son yazılı sınav puanı ile yazlı sınavlar nihai puanı ayrı ayrı en az 70 olamayanlar en geç iki ay içinde yeniden son yazılı sınava, bütünleme sınavına alınır” diye konuştu.

SÖZLÜ SINAVDA MESLEKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRİLECEK
Sınav puanlarının hesaplanmasına ilişkin bilgi veren Muhittin Özdemir, “Yazılı sınavlar nihai puanı temel eğitim döneminin sonunda yapılan sınavdan alınan puanın yüzde 10’u ile görev döneminde yapılan ara sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasının yüzde 30’u, son yazılı sınavdan alınan puanın yüzde 60’ının toplamından oluşur. Yazılı sınavlar nihai puanının en az 70 olması şarttır. Yazılı sınav aşamalarını tamamlayan son yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanı ayrı ayrı en az 70 puan olan yardımcılar sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınavda yardımcılar eğitim konularına ilişkin, mevzuat, içtihat ve uygulama bilgisi, mesleki yeterlilik, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği, özgüven, temsil kabiliyeti ve davranışların mesleğe uygunluğu, eğitim programlarına katılım ve kurallara uyma kriterleri üzerinden 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yardımcılara ilişkin akademi eğitim döneminde ve görev dönemlerinde düzenlenen formlardaki puanlar aritmetik ortalaması alınması suretiyle yardımcıların başarılı sayılmasında değerlendirilir. Hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı sayılmak için yazılı sınavlar nihai puanının yüzde 50’si sözlü sınav puanının yüzde 25’i ile görev ve eğitim dönemlerinde verilen puanların aritmetik ortalamasının yüzde 25’inin toplamının en az 70 olması şarttır” ifadelerini kullandı.

İLK 3’E GİRENLER GÖREV YERLERİNİ KENDİLERİ SEÇECEK
Başarılı olan yardımcıların mesleğe kabul işlemlerinin yapılması için Bakanlık tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na teklif edileceklerini ve Kurul tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde kura yöntemiyle atamaları yapılacağını aktaran Özdemir, nihai sonuçlara ilişkin listenin ise akademinin internet sitesinde ilan edileceğini kaydetti. İlk 3’e girenlerin görev yerlerini kendilerinin seçeceğini ifade eden Özdemir, “Yeni düzenleme ile başarı sıralamasında ilk 3’e girenler ad çekmeye dahil edilmeyip listeden kendi seçtikleri yerlere atanacaktır. Hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin ayrıntılı hususlar Bakanlık ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından ayrı ayrı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir. Hakim yardımcılığı sisteminin ülkemize, milletimize, hukuk öğrencilerine ve adalet teşkilatına hayırlı olmasını diliyorum. Genç hukukçuları hakim yardımcısı olmak üzere Türkiye Adalet Akademisi’ne bekliyoruz” şeklinde konuştu.