SON TV

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya şark sayılacak

Türk Polis Teşkilatının heyecanla beklediği “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazetede yayınladı. Yeni yönetmelikte 2024 yılında yürürlüğe gireceği bildirilen 4 grup uygulaması sonlandırıldı ve 1. Bölge Batı ve 2. Bölge Doğu şeklindeki 2 bölge uygulaması aynen devam edilmesine karar verildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; halen 1 Bölge Batı statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya il ve ilçeleri 2. Bölge Doğu statüsüne alınırken illerde görevli personelin burada çalıştıkları sürede şark görevi hizmetinden sayılması kararı alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya şark sayılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği’nde ziyaretinde Emniyet Genel Müdürlüğü personel atama yönetmeliği ile ilgili yeni çalışmaların yapılacağının müjdesini vermişti. Bakan Soylu’nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimi personelden gelen talepler doğrultusunda yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliği hazırladı. Yeni hazırlanan yönetmelik Resmî Gazetede Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlandı.

4 GRUP UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ

Türk Emniyet Teşkilatının heyecanla beklediği ‘Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde’ yer alan değişikler arasında 2024 yılında yürürlüğe gireceği bildirilen 4 grup uygulaması sonlandırıldı ve halen uygulanmakta olan 1. Bölge Batı ve 2. Bölge Doğu şeklindeki 2 bölge uygulaması aynen devam edilmesine karar verildi. Ayrıca, Bati ve Doğu illeri kendi arasında gruplara ayrılması kaldırıldı. Yine 2024 yılında yürürlüğe girecek olan 4 grup uygulaması kapsamında, şark görevini bitiren personelin batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2.Bölge doğu görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarının kapsamı daha da genişletti. Bu kapsamda yapılan değişikler ise şöyle;

“İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun (muharip gaziler)

Terör ve Terörle Mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanun (sivil terör mağdurlar)

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 56’nci maddesi kapsamında olan şehit ve gazi yakınları teşkilat mensupları da bu haklardan faydalanabileceğinin” kararı verildi.

YAŞ HADDİ 5 YILA ÇIKARILDI

Mevcut yönetmelikte yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan personele sağlanan haklarla ilgili kapsam genişletilerek 5 yıla çıkarıldı. Dolayışıyla yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalan personelinin, talep etmesi ve durumunun yönetmelikteki şartlara uyması halinde yerinde bırakılabilecek ya da istediği yere tayin olma hakkından yararlanabilecek.

Personel çocuğunun öğrenimi mazeretiyle ipka talebinde bulunmasının kapsamı genişletilerek, personelin en az 2 çocuğunun üniversitede öğrenim görmesi durumunda ipkası yapılabilecek.

DEPREM BÖLGESİ 4 İL DOĞU BÖLGESİNE SAYILDI

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; halen 1 Bölge Batı statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya il ve ilçeleri ile burada kurulu bulunan 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatları olarak, 4 il 48 ilçe, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 56 birim 2. Bölge Doğu statüsüne alındı ve süreleri uzatıldı. Bahse konu illerde görevli personelin burada çalıştıkları süre şark görevi hizmetinden sayılacak. Ayrıca, deprem nedeniyle 2 Bölge Doğu kapsamına alınan birimler de dahil olmak üzere doğu illerinde bulunan; 15 il 99 ilçe ve 9 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 123 birim görev süreleri düşürüldü.

Şark ilerinde bulunan birimlerde görev süresini bitiren personelin ipkalı olarak kesintisiz bir biçimde aynı yerde görevlerine devam etmesi durumunda;

Hizmet süresi 6 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 10 yıl
5 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 8 yıl
4 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 6 yıl
3 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 4 yıl
2 yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda 3 yıl kesintisiz olarak görev yapmaları durumunda ikinci sark görevini tamamlamasına imkan sağlayacak düzenleme getirildi. Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel hariç tutuldu. Ayrıca geçmiş dönemlerde şarkta kesintisiz çalanların da bu haktan yararlanması sağlandı.

KAYNAK/SABAH