SON TV

KHK ile ihraç edilen doktorları ilgilendiren madde kabul edildi

KHK ile meslekten ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşmalı kurumlar dışında özel sektörde çalışmasının önünü açan madde kabul edildi

KHK ile ihraç edilen doktorları ilgilendiren madde kabul edildi

KHK ile işten çıkarılan doktorların SGK ile anlaşmalı kurumlar dışında özel sağlık kuruluşlarında çalışmasını düzenleyen madde kabul edildi. Güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan yeni mezun doktorlar özel kurumlarda çalışabilecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI GEÇİREN DOKTORLAR ÖZEL KURULUŞLARDA ÇALIŞABİLECEK

Müzakerelerin ardından teklifin 5. maddesi, AK Parti’nin önergesiyle birlikte kabul edildi.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

ETİKETLER: