SON TV

Kira beyannamesi 2019 için son gün! Kira beyannamesi nasıl hesaplanır? İşte beyannamesi 2019 kira gelir vergisi hesap yöntemi…

Kira beyannamesi 2019 ödemeleri için bugün son gün. 2019 yılı için Kira beyannamesi vermeyenler dikkat! Son gün bugün. Peki kimler Kira beyannamesi 2019 verecek? Kira gelir beyannamesi ödemesi nasıl yapılır? Kira beyannamesi verilmezse ne olur? Kira beyannamesi 2019 hakkında detaylar haberimizde...

Kira beyannamesi 2019 için son gün! Kira beyannamesi nasıl hesaplanır? İşte beyannamesi 2019 kira gelir vergisi hesap yöntemi…

Kira geliri beyannamesi vermeyenler dikkat! Kira gelir beyannamesi 2019 için son gün… Kira beyannamesi 2019 başvuru tarihi bugün itibari ile doluyor.

Kira gelir vergisi 2019 hesaplama ve beyanname verme ile ilgili birçok ayrıntı merak ediliyor. İşyeri ve konutlarını kiraya verenler her yıl düzenli olarak kira geliri beyannamesi vermek zorundadır. Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir? İşte kira beyannamesi hakkında merak edilen ayrıntılar…

Kira gelir beyannamesi 2019 için son gün bugün itibari ile doluyor.

Aksi bir yönde karar mesai bitimine kadar açıklanmadığı takdirde bugün mesai sonuna kadar kira gelir beyannamesi vermeyen kişiler cezalı duruma düşecek ve hem cezalı olarak vergilerini ödeyecekler hem de indirim tutarı hakkından yararlanamayacakları için fazla vergi ödemek zorunda kalacaklar.

Kira Geliri Beyannamesi Verilmezse Ne Olur, Kira Gelir Vergisi Ödememe Cezası Nedir?

Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2018 yılı için 4.400 TL’lik istisnadan
yararlanılamaz.

Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

2019 Kira Gelir Beyan Tarihleri / Kira Gelir Beyannamesi Beyan Takvimi Kira geliri beyannamesi Mart ayında veriliyor. Bir önceki yıl kira geliri elde eden kişiler bir sonraki yıl içerisinde Mart ayında kira geliri beyanı vererek bu gelirlerini beyan ediyorlar.

Yani 2019 yılında sahip oldukları taşınmazı kiraya vererek kira geliri elde edecek olan kişiler bu gelirleri için 2020 yılının Mart ayında kira geliri beyannamesi dolduracak.

2018 yılında kira geliri elde eden kişiler kira geliri istisnası dışında kalmaları durumunda 2019 Mart ayında kira geliri
beyannamesi verecek.

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, mesken ve işyerleri kiralamalarından elde edilen gelir için kira gelir vergisi ödeniyor. Peki, kira gelir beyannamesi vermek için son gün ne zaman? Kira gelir vergisi hesaplama ve bilinmesi gerekenler…

KİRA GELİR BEYANNAMESİ 2019 NASIL VERİLİR?

2019 kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da www.gib.gov.tr internet adresine girerek kolaylıkla beyanname verebilirsiniz. Sistemde bulunan Hazır Beyan sayesinde kolayca kira geliriniz için gerekli işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca bir cep telefonu uygulaması olarak da sunulan bu sistemi telefonunuza indirerek işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükellefler, okuma yazması olmayanlar ile engelli ve hastalar “444 0 189” numaralı Vergi İletişim Merkezi’nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

2019 KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi başladı. Kira gelir beyan dönemi, her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mart’ta başlayıp 25 Mart’ta sona erecek. Bu beyanname verildikten sonra kira mükellefi olan kişinin 5 gün sonra yani 30 Mart 2019 tarihinde vergi ödemesini yapması gerekiyor.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

İSTİSNA ORANLAR BELİRLENDİ!

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemi için istisna oranlar konutta 4 bin 400 TL, iş yerinde ise 34 bin TL olarak belirlendi.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

2019 KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA

2019 kira gelir vergisi hesaplamasında iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar götürü gider yöntemi ile hesaplama ve gerçek gider yöntemi ile kira gelir vergisi hesaplamadır.

Götürü gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay yöntem budur. Bu yöntemde elde ettiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirme yapılır.

Örnek:

2018 yılında elde edilen konut kira geliri toplam 15.000 TL olsun. Götürü gider yöntemine göre hesaplandığında öncelikle bu tutar üzerinden kiraya tabi olmayan istisna tutarı düşülür. 2018 yılı için istisna tutar 4.400,00 TL’dir. Şimdi;

15.000 – 4.400 = 11.600 TL. Bu tutar istisna düşüldükten sonra vergiye tabi olan tutardır. 11.600 TL gelir 2018 gelir vergisi diliminde birinci vergi dilimi yani %15’lik vergi dilimine girdiğinden ödenecek kira vergisi 11.600 x % 15= 1.740 TL olacaktır.

Gerçek gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira vergisini gerçek gider yöntemi ile hesaplamak götürü gider yöntemine göre biraz daha zordur. Bu yöntemde gayrimenkul için yapılan giderler ödenecek kira gelirinden düşülür. Gerçek gider yönteminde aşağıdaki ve benzeri belgeye dayandırılabilen harcamalar toplam kira gelirinden düşülebilmekte. Bu giderler şunlardır;

– Elektrik, su v.b. harcamaları,
– Konutun sigorta giderleri,
– Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b.,
– Bakım ve onarma masrafları,
– Amortisman bedelleri.

Örnek

Elde ettiğiniz konut kira geliri 2018 yılında toplam 19.000 TL olsun. Bu daireye 600 TL ye deprem sigortası, 500 TL bakım gideri, 450 TL de elektrik harcanmış olsun. Vergiye tabi olacak kısım için önce toplam kira gelirinden istisna tutarı ve harcama tutarları çıkarılır. Sonra kalan tutar hangi vergi dilimine giriyorsa vergi dilimi oranında vergi ödenir. Yani;

Toplam kira geliri: 19.000 TL,

Toplam harcamalar ve istisna tutarı toplamı: 4400 + 600 + 500 + 450 = 5.950,00 TL

Vergiye tabi olacak kısım: 13.050 TL.

Birinci vergi dilimi yani %15’e göre ödenecek kira vergisi: 13.050 x %15 = 1.957 TL’dir.

KİRA GELİRİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR? KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ 2019 VERME SÜRESİ NEDİR?

Evi ve iş yeri kirada olanların 2018’de elde ettikleri kira geliri için beyanname verme dönemi başlıyor. 1-25 Mart arasında vergi beyannamesi verilecek. Aralık 2018 itibarıyla kira geliri nedeniyle vergi mükellefi olanların sayısı 2 milyon. Kira gelirleri için istisna tutarı 4400 lira olarak belirlendi. Aylık 4400 liranın (ayda 367 liranın) altındaki kira geliri için beyanname verilmeyecek.

KİRA GELİRİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kira gelirine ilişkin beyanlar hazır beyan sistemi üzerinden yapılıyor. 2018’de ne kadar kira geliri varsa o kadar beyan edilecek. Ev 3 ay boş kaldıysa ve 9 ay kira geliri varsa 9 aylık kira geliri beyan edilecek. 60 yaş üzeri, engelli, okuma-yazma bilmeyen ve hastalara talep edilmesi durumunda vergi memuru gönderiliyor. Bunun için Maliye’den randevu alınabiliyor.Kira gelirini beyan ederken 2 yöntemden (Götürü Gider ve Gerçek Gider yöntemi) birini seçeceksiniz. Yöntem seçimi ödeyeceğiniz vergi tutarı açısından çok önemli. Götürü Gider yönteminin seçilmesi halinde ‘iki yıl’ boyunca bu yöntem değiştirilemeyecek. Avantajı ise gayrimenkulünüzle ilgili 1 kuruşluk masraf yoksa dahi indirim hakkı sağlaması. Götürü Gider uygulamasında oran daha önce yüzde 25 olarak dikkate alınmaktaydı. Ancak 2017 yılı sonunda yapılan değişikle yüzde 15 oranına düşürüldü. Kiradaki evle ilgili hiçbir gideriniz yoksa götürü gider yöntemiyle yüzde 15 indirim hakkınız olacak.

GERÇEK GİDER NEDİR?

Gerçek Giderde; mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, mülke ilişkin sigorta giderleri, mülk konut ise banka kredisiyle alınması halinde 5 yıl süre ile faiz ödemeleri, mülke ait vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, gayrimenkule ait bakım onarım ve idame giderleri, mülk sahibi kendisi de kirada oturuyorsa ödediği kira giderini vergi hesabından düşebiliyorsunuz.

AKRABALARA VERİLEN EV İÇİN KİRA BEYANNAMESİ VERİLECEK Mİ?

Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan gayrimenkullerin emsal kira bedeli, bu gayrimenkullerin kirası sayılıyor. Çünkü herkesin bu gerekçeyi ileri sürerek devlete vergi vermemesi ihtimali var. Bazı akrabalık ilişkisi söz konusu ise emsal kira bedeli uygulanmıyor. Diğer bir deyişle anne, baba, büyükanne, büyükbaba, kardeş, çocuk ve torunların kullanımına tahsis edilen konut için emsal kira bedeli ödenmiyor. Kaynana bu sayılanların dışında. Ayrıca amca, dayı, hala, teyze gibi kişiler de evde bedelsiz oturursa vergi ödemek gerekiyor. Keza arkadaşlar da kira bedeli ödemek zorunda.

0/5 (0 Reviews)
ETİKETLER: