SON TV

Mağdurlar için internet sitesi 3 dilde erişime açıldı

Adalet Bakanlığının, “mağdur odaklı onarıcı adalet” anlayışı çerçevesinde suç mağdurlarının adli süreçler hakkında doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla uygulamaya koyduğu “www.magdurbilgi.adalet.gov.tr” internet sitesi üç dilde erişime açıldı.

Mağdurlar için internet sitesi 3 dilde erişime açıldı

Adalet Bakanlığının, “mağdur odaklı onarıcı adalet” anlayışı çerçevesinde suç mağdurlarının adli süreçler hakkında doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla uygulamaya koyduğu “www.magdurbilgi.adalet.gov.tr” internet sitesi üç dilde erişime açıldı.

Site sayesinde, suç mağdurları ve tanıklar tek tıkla yaşadıkları mağduriyet türüne göre hangi haklara sahip olduklarını, hangi hizmeti hangi kurumlardan alabileceklerini ve bunun için nasıl bir prosedür izlemeleri gerektiğini kolaylıkla öğrenebiliyor.

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) doğrultusunda mağdurların adalete erişimi ve hak arama mekanizmaları güçlendiriliyor. Bu kapsamda yapılan yasal düzenlemeler, yayımlanan Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İHEP’teki hedeflerde özellikle adli süreçte mağdur haklarının korunmasına ve mağdurların bilgilendirilmesine yönelik düzenlemeler ön plana çıkıyor.

ADALET HİZMETLERİ MAĞDUR ODAKLI YÜRÜTÜLÜYOR

Çocuklar, kadınlar, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin kapasite ve etkinliğinin arttırılması hedefleri kapsamında adliyelerde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri faaliyete geçirildi. Hazırlanan Mağdura Yaklaşım Kılavuzu da tüm uygulayıcılara dağıtıldı. Ayrıca, Adli Görüşme Odalarının (AGO) sayıları da arttırıldı. Suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esaslar ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukların düzenlendiği 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de mağdur odaklı adalet politikasının daha kurumsal bir yapı ve etkin bir destek hizmetine kavuşması sağlandı.

3 DİLDE ERİŞİME SUNULDU

Mağdurları ve tanıkları haklarının yanı sıra adli süreçler hakkında doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla sade ve anlaşılır bir şekilde tasarlanan “www.magdurbilgi.adalet.gov.tr” internet sitesinden, farklı dillerde hizmet sunmasıyla yabancı uyruklular da faydalanıyor. Suç mağdurları ve tanıklar Türkçe, İngilizce, ve Arapça düzenlenen internet sitesi ile adliyeye gelmeden önce ön bilgi sahibi olabiliyor.

“YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

Mağdur ve tanıklar internet sitesi sayesinde “Bir suç hakkında nasıl ihbar ve şikayette bulunabilirim?”, “Suç mağduru olarak hangi hak ve imkanlara sahibim?”, “Tanık olarak hak ve yükümlülüklerim neler?”, “Adli süreçte ne ile karşılaşacağım, nelere dikkat edeceğim?”, “Adli yardım hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?” “Psikolojik destekten nasıl faydalanabilirim?” gibi sorulara cevap bulabiliyor. Ayrıca, işlenen suç nedeniyle kaygı düzeyi yüksek mağdurlar, ifade ve beyan işlemlerinin kendileri için hazırlanan Adli Görüşme Odalarında uzman psikolog eşliğinde alınmasını talep edebiliyor.

“ADALETE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mağdurlara yönelik hazırlanan bilgilendirme sitesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Gül, paylaşımında, “Adalete erişimi kolaylaştırıyor, hak arama yollarını güçlendiriyor, bilgilendirme mekanizmalarını genişletiyoruz. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak hazırlanan mağdur bilgilendirme sitemiz vatandaşlarımızın hizmetinde” ifadelerini kullandı.

SABAH