SON TV

MEB 2019 Müdür yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarihi açıkladı

Eğitim kurumlarına yönetici seçmek için yapılacak 2019 MEB-EKYS ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. ÖSYM'nin ilk kez yapacağı Müdür yardımcılığı sınavının takvimi MEB tarafından duyuruldu. Yayınlanan kılavuz ile birlikte başvuru şartları da belli oldu. Peki, Müdür ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 MEB Müdür yardımcılığı sınavı başvuru ve sınav takvimi...

MEB 2019 Müdür yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştireceği Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Müdür yardımcılığı sınavının tarihi 21 Nisan olarak açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı için tarih belli oldu.

MEB tarafından yapılan açıklamada, eğitim kurumlarına yönetici seçmek için yapılacak olan sınavların başvuru ve Müdür yardımcılığı sınavı tarihi bildirildi. Peki, 2019 MEB EKYS ne zaman yapılacak? Müdür ve müdür yardımcısı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Müdür yardımcılığı sınavı ile ilgili detaylı bilgiler…

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müdür yardımcılığı sınavına başvurular 28 Şubat – 11 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

Başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

MEB’in yayınladığı duyuruya göre, Müdür yardımcılığı sınavı 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Müdür yardımcılığı sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise ÖSYM’ce belirlenerek duyurulacak. Müdür yardımcılığı sınavı saat 10.15’te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

Müdür yardımcılığı sınavı konuları

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %5

d) Eğitim ve öğretimde etik: %5

e) Eğitim bilimleri: %3

MEB’e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ÖSYM’nin ilk kez yapacağı sınavın tarihi 21 Nisan olarak belirlendi. Müdür yardımcılığı sınavına başvurular 28 Şubat-11 Mart arasında alınacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yönetici görevlendirme ve atama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 9 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, o değişiklikleri içeren maddeler

MADDE 1 – 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında” ibaresi “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “36 ve 37 nci maddelerine” ibaresi “37 nci maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar yardımcısının” ibaresi “bakan yardımcısının” şeklinde, “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden” ibaresi ise “Personel Genel Müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mazeretlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya alan değişikliğine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

ETİKETLER: