SON TV

Nasuh Tövbesi nedir? Nasuh Tövbesi ne anlama gelir?

Star ekranlarında yayınlanan Sefirim Kızı isimli dizide sözü edilen Nasuh Tövbesi nedir? Nasuh Tövbesi ne anlama gelir ve nasıl edilir?

Nasuh Tövbesi nedir? Nasuh Tövbesi ne anlama gelir?

Pazartesi akşamı yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin Sancar’a Nasuh tövbesi ile ilgili söylediklerinin ardından Nasuh tevbesiaraştırması konusu oldu. Vatandaşlar internet üzerinden “Nasuh tevbesi nedir?” sorusuna yanıt ararken öte yandan çoğu kaynakta en içten, en masum ve en safi anlamına geldiği bilinmektedir. Yapılan hatalardan vazgeçmek, günah işlememek, bir daha günaha dönmemek üzerine yapılan tevbe anlamına gelen Nasuh tevbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl ve ne için edilir?

NASUH TEVBESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Star Tv ekranlarına gelen Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin Sancar’a Nasuh tevbesi ifadesi konu ile ilgili vatandaşların araştırma yapmasına sebebiyet verdi. Genel olarak tövbe etmek, günahlardan dönmek anlamı taşıyan tövbe aynı zamanda yemin ifadesini de barındırıyor. Buna göre; Nasuh tevbesi nedir, ne demektir?

NASUH TÖVBESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

“Hâlis, samîmî” anlamındaki kelime dilimizde “kesinlikle bozulmaması gereken tövbe” anlamındaki Nasuh tövbesi (Tevbe-i nasuh) söyleyişinde geçer:

Gel seninle nasuh tövbesi edelim dedim (Reşat N. Güntekin).

Nasuh: Yapılan hatalardan vazgeçmektir. Bir daha günah işlememeye azm etmek, murâd etmek ve gayret etmek demektir.
Nasuh tevbesi” halisen Allah (cc) için, şaibelerden (hata) temiz olarak yapılan tevbe demektir. Nasuh, nasihat kökünden türemedir. Günahtan kalbi bir karartı bırakmayacak şekilde temizleme, hem de günahın kalpte açtığı yarayı tedavi etme, iman ve amelde meydana getirdiği açığı kapama demektir.

Nasuh tevbesi bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbe anlamına gelmektedir.

Bir kimse bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne getirip, ölünceye kadar “Ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günâhı işledim?” diye pişman olup, bir daha öyle bir günaha dönmemesidir. İşte bu tevbe-i nasuh yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbedir. (Ahmed bin Asım Antâkî)
Tevbe için sadece dil ile istiğfarda bulunmak yeterli değildir. Niyeti ve amelleri de dilini doğrulamalıdır. Tevbenin en makbul olanı, günahtan kesin dönüş yapılarak, Allah’tan (cc) bağışlanma istenmesidir. Buna “Nasuh tevbesi” denir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)

TAHRİM SURESİNDE DE GEÇMEKTEDİR

Nasuh kelimesi Tahrîm Suresi’nin 8.ayetinde de geçmektedir. “﴿ Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: “Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.” Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, “hâlis, katışıksız” mânası taşıdığı gibi “düzeltici, onarıcı” anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak “öğüt vermek, nasihat etmek” demektir. Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117). Kelimenin bu sözlük anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime “içtenlikle ve kararlılık içinde” şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve “sağ yanlarından” ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73).

0/5 (0 Reviews)