SON TV

Uzun ömürlü olmakta genetik sanıldığı kadar etkili değil!

Araştırmacılar, genetiğin yaşam süresini sanıldığı kadar etkilemediğini belirledi. Çalışmaya göre, genetik yaşam süresinde baskın etken değil. Yaşam sürelerindeki benzerlikte genetiğin etkisinin yüzde 10'nun altında olduğu belirtiliyor

Uzun ömürlü olmakta genetik sanıldığı kadar etkili değil!

“GENETICS” dergisinde yayımlanan çalışmada, genetiğin, kişilerin yaşam süresi üzerindeki etkisinin sanıldığından daha az  olduğu belirlendi. Daha önce kişilerin yaşam sürelerindeki benzerlikte genetiğin, yüzde 20 ila 30 belirleyici olduğu tahmin ediliyordu, araştırmada bu oranın yüzde 10’dan az olduğu saptandı.

Calico ve Ancestry şirketi araştırmacıları tarafından yürütülen ve sonuçları “GENETICS” dergisinde yayımlanan çalışmada, 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan soyağaçları üzerinde inceleme yapıldı.

Çalışmanın bulguları, yaşam süresinin kalıtsallığının geçmiş tahminlerin çok altında olduğunu gösterdi.

Genetiğin uzun yaşam üzerindeki etkisinin incelendiği araştırma sırasında Ancestry’nin soyağacı bilgilerini sadeleştirdiği, Calico ekibiyle ise yalnızca kişilerin doğum ve ölüm yılları, doğum yerleri ve soyağacın yapısını oluşturan aile bağlantılarıyla ilgili veri paylaşımı yapıldığı belirtildi.

YAŞAM SÜRESİNE GENETİĞİN ETKİSİ YÜZDE 10’DAN AZ

Matematiksel ve istatistiksel modellemeyi birleştiren bir yaklaşımı kullanan araştırmacılar, 19. ve 20. yüzyıllarda doğmuş akrabalar üzerine odaklandı.

Araştırmacılar, eşlerin, ana-baba ve çocukların, kardeşlerin, birinci dereceden kuzenlerin ve uzak akrabaların yaşam süreleri arasındaki korelasyonu inceledi.

Eşlerin yaşam süreleri arasındaki benzerliğin, kardeşlerin yaşam sürelerindeki benzerlikten daha fazla olduğunu ortaya koyan çalışma, genetiğin yaşam süresinde baskın etken olmadığını gösterdi.

Daha önce kişilerin yaşam sürelerindeki benzerlikte genetiğin, yüzde 20 ila 30 belirleyici olduğu tahmin edilirken, araştırmada bu oranın yüzde 10’dan az olduğu belirlendi.