SON TV

Yargıda Birlik Derneğinden İzmir Barosu açıklaması

Yargıda Birlik Derneği, İzmir Barosu Başkanlığı tarafından 21 Ocak 2022’de baroya ait web sitesine konulan, “Bu kişiyi görevden alın” başlıklı yazıtla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, mahkeme başkanını şikayet işleminden öteye geçilerek bu işlemin baro internet sayfasına rencide edici bir başlık ve üslup ile konulması, yasal olmayan yöntemlere başvurulacağının belirtilmesinin kabul edilemez olduğuna değinildi.

Yargıda Birlik Derneğinden İzmir Barosu açıklaması

Yargıda Birlik Derneği, İzmir Barosu Başkanlığı tarafından 21 Ocak 2022’de baroya ait web sitesine konulan, “Bu kişiyi görevden alın” başlıklı yazıtla ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu yazıda 20 Ocak 2022’de İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bir duruşmayı yöneten mahkeme başkanı hakim hakkında ileri sürülen isnatlar nedeniyle işlem başlatılarak derhal görevden uzaklaştırılması, aksi takdirde bu hakimin başkanlık yaptığı mahkemeye CMK görevlendirmesi yapılmayacağının ifade edildiği aktarıldı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR”

Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu ve hukuk devletinde keyfi uygulamalara yer bulunmadığından bahsedilen açıklamada, “Bu anlamda, mahkeme başkanının duruşma yönetim şekli ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Bir mahkeme başkanı veya hakiminin bu kurallara uymadığı yada keyfi davrandığı yönünde bir yakınma varsa, buna ilişkin deliller ile birlikte Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayet edilmesi mümkündür. Baro tarafından yapılan açıklamadan bu şikayet işleminin yapıldığı da zaten anlaşılmaktadır. Doğal olarak bundan sonra konu Hakimler ve Savcılar Kurulunun takdir ve tensibinde olup mevzuata ve etik kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde yine mevzuatın belirlendiği şekilde işlem tesis edilecektir” denildi.

YASAL OLMAYAN YÖNTEMLERE BAŞVURULACAĞININ BELİRTİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Mahkeme başkanını şikayet işleminden öteye geçilerek bu işlemin baro internet sayfasına rencide edici bir başlık ve üslup ile konulması, yasal olmayan yöntemlere başvurulacağının belirtilmesinin kabul edilemez olduğuna yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Baronun açıklamasına şu açıdan katılmaktayız ki etik kurallar bağımsız ve tarafsız yargının sacayağını oluşturan her bir paydaş için aynı önemde ve ayrı değerdedir. Bu cümleden etik kurallara ayrılık iddiası ile mer’i mevzuatın tanıdığı şikayet hakkı kullanılırken, hedef gösterici bir üslupla duyuru yayınlanmasının hukuk etiği ile nasıl bağdaştırıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Kaldı ki henüz hukuki sonuca bağlanmayan bir işlem gerekçe gösterilerek ilgili mahkeme başkanının görevden alınmaması halinde bu mahkemeye CMK görevlendirmesi yapılmayacağı şeklindeki bir değerlendirme ile avukatlık mesleğinin temel misyonu olan savunma hakkından hak sahiplerini mahrum bırakmanın evrensel hukuk sisteminin inşasına katkı sağlamayacağı da izahtan varestedir. Köklü geleneklere sahip yargı kültürümüzün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan barolarımızın, açıklamalarıyla aziz milletimize sunulan yargı hizmetinin kalitesinin artırılmasına ve adliyelerdeki çalışma barışının sürdürülmesine katkı sunmalarını bekliyoruz.”