SON TV

Yargıtay 16. Daire’nin tuhaf kararına Başsavcılık’tan itiraz!

Yargıtay 16. Daire’nin tuhaf kararına Başsavcılık’tan itiraz!

SON.TV geçtiğimiz günlerde FETÖ dosyalarında son söze sahip Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin tuhaf bir karara imza attığını yazmıştı.

Daire, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘örgüt üyeliği’nden ceza alan bir sanığın itirazını değerlendirmiş, şaşırtıcı bir gerekçe ile sanığın beraatına hükmetmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nden şaşırtan karar!

Daire şaşırtan kararında, örgüte müzahir derneğe üye olmanın, sosyal medya hesabında takip ve beğenilerde bulunmanın, protesto gösterilerine katılmanın örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli olmadığını ifade etmişti. Daire, sanığın beraat etmesine hükmetmiş, bu karar yargı camiasında tepki toplamıştı.

“ÖRGÜT ÜYESİ OLMASINA YETERLİ DEĞİL”

Daire kararında, “Örgütle organik bir bağ kurarak hiyerarşisine dâhil olduğu yönünde herhangi bir delil bulunmayan sanık hakkında gizli tanık ‘Kitap’ tarafından verilen ifadenin başka delillerle desteklenmediği takdirde hükme esas alınamayacağı cihetle, örgüte müzahir derneğe üye olmak, sosyal medya hesabında takip ve beğenilerde bulunmak, protesto gösterilerine katılmaktan ibaret eylemlerinin sanığın konum ve kişisel özellikleri de dikkate alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşar nitelikte, silahlı terör örgütü üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler olarak değerlendirilemeyeceği gözetilerek atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması…” demişti.

SON.TV’nin ilk kez duyurduğu bu karar çok tartışıldı. Tartışmaların ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan önemli adım geldi.

Başsavcılık, 16. Ceza Dairesi’nin kararına itiraz etti. Başsavcılığın 6 Kasım tarihli itiraz kararında, Daire’nin bozma kararının kaldırılarak, S.’nin mahkumiyet kararının onanmasını istedi.

BAŞSAVCILIK: DİĞER FAALİYETLERİ GİZLİ TANIK BEYANINI TAMAMLAR MAHİYETTE
Başsavcılık itiraz kararında; “Gizli tanık ifadesinin ifadesinin tek başına delil olarak kabulünün mümkün olmadığı başsavcılığımızca da kabul edilmekle birlikte, somut olayda olduğu gibi, ifadede bahsi geçen hususları kapsamasa da sanığın örgüt lehine katıldığı faaliyetlerin çeşitliliği ve yoğunluğu gözetildiğinde, gizli tanık Kitap’ın anlatımlarını tamamlar mahiyette olduğunun kabulü gerekir. Sanığın diğer faaliyetlerinin sabit olması karşısında gizli tanık beyanının artık göz ardı edilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle tüm delillerin kül halinde sanığın atılı suçu işlediğini ispat eder mahiyette olduğu ve sanık hakkındaki mahkumiyet hükmüne yönelik istinaf isteminin esastan reddine dair kararın onanması gerektiği düşüncesine varılmıştır” dedi.

16. DAİRE YENİDEN DOSYAYA BAKACAK
İtiraz sonrası dosya yeniden 16. Ceza Dairesi’nin gündemine gelecek. Daire ya itirazı kabul ederek mahkumiyet kararını onayacak. Ya da dosyayı nihai olarak karara bağlaması için Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderecek.