SON TV

Yargıtay Başkanı Akarca’dan Gerekçeli Karar açıklaması

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Ulusal İçtihat İzleme Çalışma Grubu Toplantısı” 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Akarca, Gerekçeli Karar Yazım Rehberinin 2023 yılında tüm daireler ve genel kurullar tarafından uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Yargıtay Başkanı Akarca’dan Gerekçeli Karar açıklaması

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında, bu yıl içinde yapılan bir hazırlık çalıştayı, dört bölgesel içtihat forumu ve geçen hafta düzenlenen ulusal içtihat forumu sonucunda ülke çapında içtihat birliğinin sağlanması açısından çok önemli tespitlerin yapıldığını ve çözüm önerileri sunulduğunu ifade etti.


Bölgesel içtihat forumları ile Ulusal İçtihat Forumu’ndaki tespitler uyarınca oluşturulan altı izleme çalışma grubu sayesinde, adli yargı sisteminin daha etkin hale geleceğini belirten Akarca, çalışmaların öncelikli hedefinin sorunların detaylı bir şekilde tarif edilmesi ve öneriler listesinin hazırlanması olduğunu, söz konusu çalışmanın izleme çalışma grubunun bundan sonraki çalışmaları için sağlam bir temel oluşturacağını söyledi.

“2023 YILI OCAK AYINCA TÜM DAİRELER VE GENEL KURULLAR TARAFINDAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK”

Yargıtayın eğitici olma, adli yargıya liderlik etme ve ülke çapında içtihat birliğini sağlama görevinin en etkili araçlarından birinin de kaliteli gerekçeli kararlar olduğuna dikkat çeken Akarca, “2023 yılının Ocak ayında tüm daireler ve genel kurullar tarafından uygulanmaya başlayacak olan Gerekçeli Karar Yazım Rehberi sadece Yargıtaya değil, Türk yargısına da kılavuzluk yapacak önemli bir eserdir” dedi.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı çalışma grubu toplantısında; geçen hafta gerçekleştirilen Ulusal İçtihat Forumu’ndaki tavsiyeler incelenerek önerilerin standart hale getirilmesine yönelik grup çalışmaları yapıldı.

Genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı Ulusal İçtihat İzleme Çalışma Grubu Toplantısı’na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin temsilcilerinin yanında ulusal uzman akademisyenler ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Başkanları da katıldı.