SON TV

Yargıtay’dan açık kanalizasyon kapağı kararı

Sigorta şirketi ile görevli idare arasında çekişmeli geçen dava, Yargıtay'da karara bağlandı. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, kazılmış çukur üzerindeki kanalizasyon kapağının sebep olduğu kazada görevli idareyi suçlu buldu.

Yargıtay’dan açık kanalizasyon kapağı kararı

İzmir’de yaşayan H.B., arabasıyla yolda seyahat ettiği sırada kazılmış çukur üzerindeki kanalizasyon kapağına çarptı. Çarpma sonucunda H.B.’nin aracı hasar aldı. Hasar sonrasında arabanın masrafı, sigorta şirketi tarafından H.B.’ye ödendi. Daha sonra sigorta şirketi ödenen meblağı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığından talep etti. Ancak İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, sigorta şirketine ödeme yapmadı. Bunun üzerine sigorta şirketi İcra Müdürlüğüne şikayette bulundu. İcra Müdürlüğü tarafından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığının aleyhine takip başlatıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından takibe itiraz edildi. Sigorta şirket, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, alacağın yüzde 20’sinden az olmamak kaydı ve icra inkar tazminatı hükmedilmesi için yerel mahkemede dava açtı.

YARGITAY “İDARE SORUMLU”

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı ise, davanın reddini talep etti. Yerel mahkeme, İcra Müdürlüğünce yürütülen takibin 6 bin 470 lira asıl alacak ve 540 lira 12 kuruş faiz olmak üzere toplam 7 bin 10 lira 62 kuruşluk kısmı yönünden davalının itirazının iptaline, takibin devamına, toplam alacağın yüzde 20’si oranında hesap olunan bin 402 lira 12 kuruş icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verdi. Yerel mahkeme tarafından verilen hüküm, idare tarafından temyiz edildi.

Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 17. Hukuk Dairesine geldi. Daire heyeti, tazminat istemine yönelik olarak, alacağın saptanmasının tazminat hukukuna göre yapılan kusur ve hasar açısından incelemeleri sonucu düzenlenen bilirkişi raporları ile çözümlendiğinden, gerek icra takibi tarihinde gerekse dava tarihinde tazminat alacağının henüz likit halde olmadığına değinilerek, “O halde, davacının icra inkar tazminatı isteminin reddedilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde kabulü doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle de bozulması gerekmiştir” denildi.Heyet, yerel mahkemece verilen hükmün davalı idare yararına bozulmasına hükmetti.Bozma sonrasında yerel mahkeme, Yargıtayın bozma kararına uydu. Mahkeme, alacak yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatı talebinin reddine, borçlu davalının itirazının iptali ile 6 bin 470 lira asıl alacak ve 502 lira 16 kuruş işlemiş faiz üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verdi. Yerel mahkemenin hükmüne davalı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı yeniden temyiz etti ancak, Yargıtay bozmaya uygun karar verildiğini belirterek temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

KAYNAK: SABAH