SON TV

Yargıtay’dan kart borçlularına üzücü haber

Yargıtay'dan kart borçlularına kötü haber geldi. Kredi kartı müşterisinin borcunu ödememesi üzerine harekete geçen banka avukatı, hesabı kat edip alacaklıya ihtarnâme gönderdi.

Yargıtay’dan kart borçlularına üzücü haber

Tahsis edilen kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine harekete geçen banka, gönderilen hesap kat ihtarnamesinden sonuç alamayınca, çareyi haciz yoluna gitmekte buldu. Tahsis edilen kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine harekete geçen banka, gönderilen hesap kat ihtarnamesinden sonuç alamayınca, çareyi haciz yoluna gitmekte buldu.

HACİZ YOLU AÇILDI

Kredi kartı müşterisinin borcunu ödememesi üzerine harekete geçen banka avukatı, hesabı kat edip alacaklıya ihtarnâme gönderdi.

Bundan sonuç alamayan banka şubesi, borçlunun taşınır ve taşınmazları ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyâten haczini talep etti.

2. Tüketici Mahkemesi, bankanın bu talebini hesap kat ihtarının borçluya tebliğ edilmediği ve sözleşmede de adres bulunmadığı gerekçesiyle geri çevirdi.

Banka avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 19. Hukuk Dairesi girdi. Emsâl bir karara imza atan daire, bankanın haklı olduğuna hükmetti.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından oy birliğiyle alınan kararda, “Dosya kapsamından anlaşıldığına göre kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle hesap kat edilmiştir. Hesabın kat edilmesi ile alacak muaccel olduğundan ihtiyâtî haciz şartları oluşmuştur. Bu durumda ihtiyâtî haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru olmamıştır. Belirtilen gerekçeye binâen kararın bozulmasına, peşin harcın istek halinde temyiz eden ihtiyati haciz talep edene iâdesine oy birliğiyle karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

HESAP KAT’I

Banka nezdindeki hesap ya da hesaplarınızın dondurulduğunu bildiren, mevcut borçlarınızı 3 veya 7 gün içinde (kredinin türüne göre değişir) ödemenizi talep eden bankanın, noterlik vasıtasıyla keşîde ettiği ihtarnâmedir.

Kanunî süresi içerisinde içeriğine itiraz edilmeyen bir ihtarnâme icra ve iflas kanununun madde 68/b kapsamında değerlendirileceğinden, itirazın kaldırılması davası açılmasını sağlayacak belgelerdendir.

0/5 (0 Reviews)