SON TV

Yargıtay’ın İstanbul’daki İçtihat Forumu sona erdi

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin birlikte yürüttüğü “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu” 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yargıtay’ın İstanbul’daki İçtihat Forumu sona erdi

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin birlikte yürüttüğü “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu” 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla ‘içtihat birliğini’ gerçekleştirmektir.” dedi. İlk derece ve bölge adliye mahkemelerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesinin bir koşulunun da Yargıtay’ın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesi olduğunu ifade eden Akarca, yeniden yapılandırma süreçlerinin devam ettiğini ve bu doğrultuda düzenlenen içtihat forumları ile belli bir plan dahilinde yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Chirstophe Poirel’in açış konuşması yaptığı forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da, “Proje Faaliyetlerinin Sonuçları ve İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası” konusunda sunum yaptı.

       

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı İçtihat Forumuna, AİHM Ulusal Yargıca Doç. Dr. Saadet Yüksel, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Nevzat Boztaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Daire Başkanı Şamil İnan, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Murcia Yüksek Mahkemesi Genel Sekreteri Javier Luis Parra Garcıa da sunum yaparak katkı sağladı.

Üç gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı İçtihat Forumuna, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları, İstanbul ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları, üyeleri, ilk derece mahkemelerinden hâkimler ile ulusal ve uluslararası uzmanlar da katıldı.