SON TV

Yerli ürüne farklı logo geliyor

Yerli ürünlerde Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen şekil, logo veya işaret kullanılacak

Yerli ürüne farklı logo geliyor

Ticaret Bakanlığı tüketicinin raflarda yerli malını ayırt etmesi için yeni bir yönetmelik yayınladı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle Türkiye’de üretilen mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması zorunlu olacak

15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre  Türkiye’de üretilen ürünler için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret kullanılacak. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre etiketlerde malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih de yer alacak. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yönetmelik şu şekilde:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,
e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Etiketlerin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, tarife ve fiyat listelerinin” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.