SON TV

Danıştay 153’üncü yaşını kutluyor

Danıştay 153’üncü yaşını kutluyor

Danıştay, 1868 yılında “Şurayı Devlet” ismiyle kurulduğundan bu yana, “Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi” ve “Türk Silahlı Kuvvetlerinde başörtüsü serbestisi getirilmesi” gibi birçok önemli karara imza attı.

10 Mayıs 1868’de Padişah Abdülaziz’in nutku ile çalışmaya başlayan “Şurayı Devlet”, imparatorluk döneminde 54 yıl görev yaptı.

4 Kasım 1922’de İstanbul’daki bütün merkez kuruluşlarının Meclis Hükümetinin yönetimine geçtiği sırada Danıştay’ın faaliyeti sona erdi. Cumhuriyet devrinde, 669 sayılı kanun ile Danıştay yeniden kurularak, 6 Temmuz 1927’de çalışmaya başladı.

Anayasa’da öngörülen yüksek mahkemelerden olan Danıştay, Anayasa’nın 155. maddesine göre yürütme organına yardımcı inceleme, danışma ve karar organı olmanın dışında, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde görev alıyor. Danıştay’ın idari görevleriyle yargı görevini yürütecek daireleri birbirinden ayrı olarak çalışıyor. Yüksek Mahkemede, dava dosyalarını inceleyerek daire veya görevli kurullara gerekli açıklamaları yapmak ve karar taslaklarını yazmak ile görevli tetkik hakimleri ve davalar hakkında hukuki düşüncelerini bildirmek üzere savcılar da çalışıyor.

SALGIN DOLAYISIYLA KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ

Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla, Danıştay’ın kuruluşunun 153’üncü yılı ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü” kapsamında düzenlenecek tören ve etkinlikler de tedbirler çerçevesinde ertelendi.

DANIŞTAY’IN VERDİĞİ ÖRNEK KARARLAR

Danıştay, günümüze kadar baktığı davalarda çok sayıda önemli karara imza attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Yüksek Mahkeme, ayrıca kamu, ortaöğretim, avukatlık, Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında başörtüsü serbestisine onay veren kararlara da hükmetti.

AYASOFYA KARARI UZUN SÜRE GÜNDEM OLDU

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada 10 Temmuz 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi kararını vermiş, Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesinin ardından Ayasofya 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmıştı.

Yüksek Mahkeme, gözleme ve tost satan kişinin dükkanındaki malzemeleri ve koşulları göz önüne alarak gerçek usul yerine, daha avantajlı basit usulde vergi mükellefi olması gerektiğine hükmetmişti.