SON TV

Danıştay’dan skandal karar sonrası ilk açıklama

Danıştay 5. Dairesi, meslekten çıkarma kararının iptali için açılan davalarda çok sayıda iptal kararına imza atmış, göreve iade kararı verdiği 178 ismi HSK’ya bildirmişti. SABAH’ın gündeme getirdiği konuya ilişkin Danıştay Başkanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, HSK Genel Kurulunca meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların açtıkları davalarda 323 kişi hakkında lehe karar verildiğini, kararların henüz kesinleşmediği belirtildi.

Danıştay’dan skandal karar sonrası ilk açıklama

Danıştay 5. Dairesi, meslekten çıkarma kararının iptali için açılan davalarda çok sayıda iptal kararına imza atmış, iptal kararı verdiği 178 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndermişti. SABAH’ın gündeme bomba gibi düşen haberinin ardından Danıştay Başkanlığından açıklama geldi.

Açıklamada, meslekten çıkarılanların açtıkları davaların iş bölümüne göre Danıştay 5. Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla görüldüğü kaydedildi.

Danıştay 5. Dairesinde, bugüne kadar, bu kapsamda 5 bin 112 dava açıldığı, bunların 4 bin 788’inin karara bağlandığı, 324 davanın ise karar verilmek üzere sıra beklediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Karara bağlanan 4 bin 788 dosyanın 4 bin 246’sında davanın esastan reddine, 11’inde davanın süre aşımı yönünden reddine, 51’inde dava dilekçesinin reddine, 15’inde karar verilmesine yer olmadığına, 123’ünde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
İptal kararı verilen dosya sayısı ise 342 olup mükerrer dava açılması gibi nedenlerle lehine karar verilen kişi sayısı 323’tür. İptal kararı verilen dosyalar henüz esastan kesinleşmemiş, 5. Daire kararlarının ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlar olması nedeniyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca temyiz incelemesi devam etmektedir.”