SON TV

Doçent Başsavcı Vekilinden iki yeni kitap daha

2020 yılında Doçent akademik ünvanı kazanmasının ardından Başsavcı Vekili Barış Duman, “Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı” ve “Yıllık Ücretli İzin Hakkı” konularındaki bireysel çalışmalarının ikinci baskılarının yanı sıra “Sendikal Nedenle Feshin İspatı” ve “Geçerli Sebeple Feshe İlişkin İşçi Davranışları” başlıklı ortak yazarlı çalışmalara imza atmıştı. Başsavcı Vekili Barış Duman’ın, bir profesör öğretim üyesiyle birlikte kaleme aldığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” ile “Çalışma Ceza Hukuku Mevzuatı” isimli yeni kitapları çıktı.

Doçent Başsavcı Vekilinden iki yeni kitap daha

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doç.Dr. Barış Duman’ın yeni kitapları ard arda yayınlandı. 2020 yılında Doçent akademik ünvanı kazanmasının ardından “Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı” ve “Yıllık Ücretli İzin Hakkı” konularındaki bireysel çalışmaları yapan Başsavcı Vekili Doç. Dr. Barış Duman, bu kitapların ikinci baskılarının yanı sıra “Sendikal Nedenle Feshin İspatı” ve “Geçerli Sebeple Feshe İlişkin İşçi Davranışları” başlıklı ortak yazarlı çalışmalara imza atmıştı. Başsavcı Vekili Barış Duman’ın, bir profesör öğretim üyesiyle birlikte kaleme aldığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” ile “Çalışma Ceza Hukuku Mevzuatı” isimli yeni kitapları çıktı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Haber Müdürü Nazif Karaman, Başsavcı Vekili Barış Duman’ı yeni yayımlanan iki yeni kitabı dolayısıyla ziyaret etti. Başsavcı Vekili Duman, Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman’a imzalı kitap hediye etti.

Başsavcı Vekili Barış Duman, bir profesör öğretim üyesiyle birlikte kaleme aldığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” ile “Çalışma Ceza Hukuku Mevzuatı” isimli yeni kitaplarına ilişkin “Çalışma hayatının en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri. Özellikle inşaat, imalat, taşıma, makine/metal eşya ve madencilik sektörlerinde yaşanan ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarını en aza indirebilmek, ancak iş ilişkisinin tarafı olan işveren ve işçinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket etmesiyle sağlanabilir. Öte taraftan farklı Kanunlarda, çalışma yaşamında uygulanacak kurallara aykırı tutum ve davranışlar, bir takım adli ve idari cezai yaptırımlara bağlanmıştır. Yayınlanan bu iki güncel mevzuat çalışmamızda, farklı iş kollarına ilişkin olarak, gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma ceza yaşamındaki genel ve özel düzenlemeleri bir araya getirerek, çalışma yaşamına kazandırmak istedik. Yararlı olmasını dilerim.” şeklinde açıklamada bulundu.