SON TV

Adliye nüfus temsilciliği taşındı

İstanbul Adalet Sarayı Nüfus Temsilciliği B2 Blok 503 numaralı odada hizmet verecektir.

Adliye nüfus temsilciliği taşındı

Nüfus müdürlüğü, İstanbul Adalet Sarayında nüfus aile kütüklerine tescil edilecek kararların tescili, kayıt düzeltme davalarında temsilci bulunması ve adalet sarayındaki çeşitli nüfus iş ve işlemleri için Başsavcılık Makamının izni ile 29/06/2011 tarihinde D2-Blok 660 numaralı odada hizmet vermekte iken 25/04/2013 tarihi itibarıyla B2 Blok numaralı odada hizmet verecektir.

Şişli Nüfus müdürlüğü ile Adalet Sarayı arasında yapılacak her türlü yazışmalar ve evrak teslim işlemlerinin söz konusu tarih itibarıyla B2 Blok 503 numaralı odadaki nüfus temsilciliği aracılığı ile yapılması gerekmektedir.